Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch về hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ. Các dự án đã đầu tư tiếp tục khai thác có hiệu quả; dịch vụ cho thuê mặt bằng tăng trưởng khá tốt; tài chính công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, quản lý và điều hành kết hợp với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. 

Dự báo tình hình, xu thế phát triển trong thời gian tới, đại hội đã thảo luận, thống nhất trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển, Công ty phải đẩy mạnh nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu, xu hướng phát triển của thị trường; đổi mới, nâng cao chất lượng kinh doanh thương mại, dịch vụ; áp dụng các thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao khả năng dự báo, đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp tối ưu nhằm giúp công ty phát huy thế mạnh, nắm bắt tốt các cơ hội để phát triển bền vững.

Đ/c Lê Minh Trang, Phó Bí thư Đảng uỷ – Tổng Giám đốc TCT Thương Mại Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đề ra mụa tiêu tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động thương mại – dịch vụ, chú trọng hoạt động kinh doanh dịch vụ, với các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025 gồm: tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 7%/năm trở lên; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân đạt từ 8%/năm trở lên; thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn năm trước; phát triển ít nhất 5 đảng viên mới trong nhiệm kỳ…

Tập thể chi bộ Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Sài Gòn (Satraseco)

Đại biểu đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ gồm 3 đồng chí; đồng chí Phạm Ngọc Toàn, Trưởng ban Kiểm soát Công ty được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tính đến nay đã có 27/31 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Satra hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng.