Đến dự, có đồng chí Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Ban Đảng ủy Satra.

 

 

Giai đoạn 2015-2020, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh  nói riêng có bước phát triển chậm. Công ty Vật Tư Tổng hợp TPHCM, gặp nhiều khó khăn do sự thay đổi về chính sách thuế, đất đai và quá trình thi công, cải tạo cơ sở vật chất hạ tầng tại Thành phố…Trong bối cảnh ấy, Chi ủy công ty đã nỗ lực phối hợp với Hội Đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện khá tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 9,98%/năm; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 12,72%/năm; việc làm và thu nhập của Người lao động được đảm bảo.

         

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; cảm ơn sự đóng góp và cống hiến của tập thể đảng viên và người lao động cho sự phát triển của Công ty. Giai đoạn 2020-2025, đồng chí đề nghị Chi ủy tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Chi bộ, Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty đề ra. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy;chú trọng triển khai thực hiện tốt các mảng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong người lao động, Phát huy vai trò của các đoàn thể tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao sáng tạo, tiếp tục phát huy việc chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng người lao động, tạo sự gắn bó trong người lao động với Công ty, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

         

 

Đại hội đã bầu cấp ủy 3 đồng chí, đồng chí Hà Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Công Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu là Phó Bí thư Chi bộ và đại hội cũng đã bầu 2 đồng chí đại biểu chính thức và 1đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn lần thứ VI.

         

Tính đến nay, đã có 20/31 cơ sở Đảng trực  thuộc Đảng bộ Satra đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng.

Nam Duy