Tham dự Đại hội có 24 đại biểu, gồm 23 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Văn Ngọc Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, đồng chí Phạm Bá Huy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cùng các đồng chí trong Tổ công tác 2 theo dõi chỉ đạo Đại hội Đảng cơ sở của Đảng ủy.

           

Đồng chí Trần Minh Sang – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần VII nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ VIII 2015-2020. Báo cáo và 2 ý kiến tham luận tại đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy và Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự thích ứng với mô hình Công ty cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối; tổng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân cho người lao động và cổ tức cho cổ đông cơ bản đạt và vượt kế hoạch hàng năm; Đảng bộ (nay là chi bộ) 5 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt vai trò người đứng đầu đối với tổ chức Đảng và các đoàn thể tại Công ty được phát huy và thể hiện rõ trong từng công việc;trong nhiệm kỳ đã kết nạp vào 7 quần chúng vào Đảng, đạt vượt 140% theo Nghị quyết Đại hội đề ra…

 

           

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Văn Ngọc Nghĩa-Ủy viên Ban Thường vụ/Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp đã đạt được. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Đảng bộ (nay là chi bộ) trong công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng nhiệm kỳ VIII, đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy và Ban Điều hành doanh nghiệp nắm vững và vận dụng tốt chức năng, nhiệm vụ, cơ chế họat động theo loại hình thực tế tại đơn vị, nhất là sau khi Công ty hoàn tất thoái vốn theo kế hoạch của Tổng Công ty; phối hợp lãnh đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thực hiện nhiệm vụ chính trị liên quan đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty theo hướng bảo toàn vốn, tiết giảm chi phí, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và cổ đông, qua đó từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của Công ty; giữ gìn đòan kết nội bộ, thường xuyên thông tin tuyên truyền cho người lao động về các chính sách, pháp luật của Nhà nước để người lao động có nhận thức tốt và đồng hành cùng doanh nghiệp;quan tâm bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, đào tạo đội ngũ đảng viên trẻ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động…

 

           

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; Đại hội đã bầu đồng chí Trần Minh Sang giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Đình Hùng Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 3 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

           

Theo Kế hoạch1571-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty, tính đến nay Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp là đơn vị thứ 18/39 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội.   

           

(Ban Tuyên giáo Đảng ủy)