Tham dự Đại hội có 14 đại biểu, gồm 12 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đồng chí Phạm Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; đồng chí Trần Thành Nam, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cùng các đồng chí trong Tổ công tác 2 theo dõi chỉ đạo Đại hội Đảng cơ sở của Đảng ủy Tổng Công ty.

           

Thay mặt Chủ tọa đoàn, đồng chí Trần Văn Vinh, Bí thư Chi bộ công ty đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần IX nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ X 2015-2020. Báo cáo Chính trị của Chi bộvà 2 ý kiến tham luận tại đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ Công ty TNHH May mặc Xuất KhẩuTân Châu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung trang bị máy móc thiết bị, chăm lo bảo đảm sức khỏe cho người lao động, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình sản xuất, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; tổng doanh thu đạt 260 tỷ, vượt 10,75% kế hoạch, tăng bình quân 18,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 13,5 triêu USD, vượt 4,64% kế hoạch, tăng bình quân 3,78% năm; lợi nhuận đạt 14,7 tỷ đồng, vượt 4,92% kế hoạch; cổ tức nộp chủ đầu tư 20%/năm; thu nhận bình quân tăng 12,85%/năm; lao động bình quân tăng 7,20%/năm… Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ 4 năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, là đơn vị có nhiều nỗ lực trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề từng năm; tổ chức nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đề ra các giải pháp khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; giữ gìn đoàn kết nội bộ; giải quyết kịp thời những lợi ích chính đáng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, làm cho vai trò lãnh đạo của Chi bộ  ngày một nâng cao; trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết nạp được 8 quần chúng vào Đảng…

 

           

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Văn Ngọc Nghĩa thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Công ty TNHH May mặc XK Tân Châu đã đạt được. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng nhiệm kỳ X, đồng chí nhấn mạnh: cần quan tâm nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty thông qua chất lượng sản phẩm, xây dựng mối quan hệ mật thiết với những khách hàng có thương hiệu và thị trường lớn, hợp tác sản xuất bao tiêu đối với một số mặt hàng mang tính chủ lực và thuộc sở trường của Công ty; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy điều hành, giảm cấp quản lý trung gian, phân công lao động đúng tay nghề, phù hợp với quy trình thiết kế chuyền sản xuất…

           

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng chí Trần Văn Vinh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Bá Hiếu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ ủy với số phiếu tín nhiệm tuyệt đố. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 2 đại biểuchính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

           

Tính đến nay, Công ty TNHH May mặc XK Tân Châu là đơn vị thứ 16/39 đơn vị tổ chức thành công Đại hội theo Kế hoạch1571-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty.