Đến dự Đại hội có đồng chí Phùng Đình Dũng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Hà Minh Hùng – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Trương Tiến Dũng – Phó bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty.

 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty CP Vật tư Tổng hợp TP.HCM đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động; vận động đoàn viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; phối hợp với Ban Điều hành Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, công khai các thông tin người lao động cần biết…

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phùng Đình Dũng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công Đoàn Công ty Vật tư Tổng hợp cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động; thường xuyên đổi mới hoạt động công đoàn phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu của người lao động; phối hợp với Ban Điều hành Công ty đảm bảo việc làm, đời sống người lao động…

 

Cùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Minh Hùng – Bí thư Chi bộ Công ty yêu cầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tập trung các nội dung: Giáo dục lý tưởng Cộng sản trong giai cấp công nhân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng công ty phát triển ổn định, bền vững; thể hiện tốt vai trò của công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú sang Đảng,…

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 05 đồng chí, bầu 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty.

 

Liên Trần