Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, đồng chí Phùng Đình Dũng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở; đồng chí Phan Thành Tân – Đảng ủy viên Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và lãnh đạo Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền.

 

 

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ V đề ra. Trong đó, tích cực phối hợp với Ban điều hành thực hiện chế độ chính sách, lương, thưởng; làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ kịp thời cho các đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; tham gia thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch.

 

 

Tổ chức cho người lao động tiếp cận, nắm bắt về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, các chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn cấp trên và Công đoàn Công ty; phát động các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần làm lợi cho Công ty 1,142 tỷ đồng; tích cực tham gia đóng góp quỹ xã hội Công đoàn Tổng Công ty, đóng góp chương trình “Satra vì biển đảo quyê hương” và thực hiện công tác xã hội từ thiện đối với địa phương ; luôn quan tâm tổ chức hoạt động của tổ công đoàn, công tác phát triển đoàn viên mới luôn được chú trọng, giới thiệu 07 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng phát triển.

 

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã đánh giá cao những thành tích của Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phân tích mặt hạn chế, tồn tại và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tích cực hướng hoạt động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, gắn các hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ công ty, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ công đoàn; tích cực phát động thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn gồm 09 người; bầu 03 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; Đồng chí Nguyễn Trần Khánh Vân tái đắc cử chức danh Chủ tịch công đoàn Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đông Trường