Đến dự có ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra); bà Trần Thúy Liên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Chợ Bình Điền cùng các ông, bà Đảng ủy viên, Ban điều hành Công ty và 90 đại biểu chính thức đại diện cho 212 đoàn viên Công đoàn Công ty được triệu tập tham dự.

Ông Dương Anh Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội; nhiệm kỳ 2012-2017 Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp tốt với Ban điều hành doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động, tham gia xây dựng và giám sát tốt việc thực hiện thang lương, bảng lương và phụ cấp cho người lao động; 100% người lao động được Công ty đóng BHXH, BHYT và BHTN; qua các phong trào thi đua yêu nước được Công đoàn Công ty tổ chức đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia như: “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi – lao động sáng tạo – quản lý tốt”… đã giới thiệu cho tổ chức Đảng 91 đoàn viên ưu tú, trong đó có 24 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; trong nhiệm kỳ đã có 8 sáng kiến của người lao động giúp Công ty tiết kiệm được 6.698.880.000 đồng; người lao động và tiểu thương của chợ đóng góp cho chương trình “Satra vì biển đảo quê hương” của Tổng Công ty 1.444.880.000 đồng, đóng góp cho quỹ Xã hội từ thiện Tổng Công ty 252.700.000 đồng, vận động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai 90.100.000 đồng; tặng 65 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em người lao động; có 656 lượt người lao động được Công ty tạo điều kiện được học tập nâng cao nghiệp vụ…

Phát biểu tại Đại hội, ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra ghi nhận và hoan nghênh những kết quả mà Công đoàn Công ty Bình Điền đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, đã góp phần cùng Ban điều hành doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Công ty Mẹ giao; nhiệm kỳ 2017 – 2022 ông đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều công trình, sáng kiến giúp tiết kiệm và đẩy mạnh doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp; ra sức xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác dân vận và hoạt động kinh doanh của các doanh chủ; có giải pháp tốt tổ chức cho người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghiệm vụ chuyên môn; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tham gia quản lý và phát triển doanh nghiệp, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của Công ty, tạo ra được những nguồn thu tốt, đúng quy định để chăm lo cho người lao động về vật chất và tinh thần ngày một tốt hơn…

Phát biểu với đại hội, bà Trần Thúy Liên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty rất phấn khởi trước hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, có nhiều hoạt động tạo được mối gắn kết giữa người lao động với Công ty; phương hướng tới, bà đề nghị Công đoàn cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cho người lao động; tạo điều kiện cho người lao động được đóng góp nhiều sức lực, trí tuệ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã bầu ra 09 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022, bà Nguyễn Trần Khánh Vân được Ban chấp hành bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn; Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biệu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Satra dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017.

Cũng tại Đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn Satra đã tặng giấy khen cho 19 cán bộ, đoàn viên thuộc Công đoàn Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã có thành tích trong phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ngô Chiến Sỹ.