Thư của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI gửi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước

Các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân thân mến!


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đã tiến hành từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội. Về dự Đại hội có 516 đại biểu đại diện cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước.


Đại hội rất vinh dự và phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.


Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, các Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, các học viện, nhà trường và một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ. Dự Đại hội có Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB quốc gia Lào và Đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia.


Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội; đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội CCB Việt Nam. 


Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI. Đại hội đã khẳng định:


5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, mà trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Hội, cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội CCB Việt Nam luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng; Hội đã phát triển rất vững chắc, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V. Vai trò, vị thế của Hội ngày càng được nâng cao, Hội tiếp tục khẳng định là một đoàn thể chính trị- xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. 


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB VN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; đồng thời chỉ rõ: Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng hơn nhiều so với trước, mang lại những thời cơ, vận hội phát triển to lớn, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên. Chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh và nhân dân. 


Các đồng chí thân mến!


Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của Hội. Phấn khởi, tự hào trước thành công của Đại hội, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đại hội kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội CCB Việt Nam, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Đại hội tin tưởng rằng, sau Đại hội này, toàn thể cán bộ, hội viên CCB nỗ lực, tích cực hơn nữa, xây dựng Hội phát triển lên một bước mới, ngày càng mạnh mẽ và vững chắc.


Nhân dịp sắp bước sang năm mới Mậu Tuất 2018, Đại hội thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt .


Một số hình ảnh của Đại hội: