Tham dự Đại hội có 101 đại biểu, gồm 88 đảng viên chính thức và 13 đảng viên dự bị. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cùng các đồng chí trong Tổ công tác theo dõi chỉ đạo Đại hội Đảng cơ sở của Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty.

 

           

Đồng chí Võ Quang Vinh – Bí thư Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2010-2015 đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XI nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII 2015-2020. Báo cáo và 5 ý kiến tham luận tại đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, tuy là tổ chức Đảng trong Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ sở hữu không chi phối nhưng Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện được là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông và người lao động; góp phần vào việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; công tác Đảng của Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực như việc thựchiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động học tập và làm theo gương Bác về nội dung “tiết kiệm – chống lãng phí” đã giúp cho Công ty tiết kiệm hàng tỷ đồng; tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, và  gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị luôn được Đảng bộ Công ty quan tâm; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và tham gia tích cực chương trình “Satra vì biển  đảo quê hương” của Tổng Công ty; trong nhiệm kỳ đã kết nạp vào Đảng 37 quần chúng vào Đảng …

           

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trang Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Công ty Cồ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre đã đạt được. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Về phương hướng nhiệm kỳ XII, đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy và Ban Điều hành doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác trên nguyên tắc hợp tác, đồng thuận chính là cơ hội để cùng tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển toàn diện; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, chăm chỉ trong lao động; nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm thông qua việc áp dụng công nghệ sản xuất mới, đưa sản phẩm của Cầu Tre ngày một tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những nhân tài, đào tạo đội ngũ đảng viên trẻ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động… và đồng chí cũng lưu ý đối với đội ngũ cán bộ đảng viên của công ty phấn đấu rèn luyện không chỉ là người tốt, người có đạo đức mà phải là người có trí tuệ, là người thật sự giỏi để mọi người học tập noi theo.…

           

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng chí Võ Quang Vinh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đào Mai Thảo giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 10 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

           

Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre là đơn vị thứ 2 được Đảng ủy Tổng Công ty chọn là đơn vị thực hiện điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở trực triếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy đã thành công tốt đẹp