Tham dự Đại hội có đồng chí Vương Thủy Tiên – Đảng ủy viên, Bí thư đoàn TCT, đồng chí Trương Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty, ông Trần Phát Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể công ty và 49 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

 

 

Đoàn chủ tịch đã trình Đại hội Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017, Phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 và Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của BCH Đoàn công ty nhiệm kỳ cũ. Ngoài ra Đại hội đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của Đại biểu dự Đại hội về phương hướng, giải pháp, hiến kế cho chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 .

 

Tại Đại hội, đồng chí Vương Thủy Tiên – Bí thư Đoàn TCT đã đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đoàn công ty nhiệm kỳ mới sẽ tập trung, phát triển mạnh hơn các hoạt động gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, hoạt động chăm lo cho thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đoàn và thực hiện tốt công tác tập hợp đoàn viên trong nhiệm kỳ tới./.

 

  

 

Đại hội đã bầu chọn được 5 đồng chí có năng lực và được sự tín nhiệm cao nhất vào Ban Chấp hành Đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đại hội cũng bầu ra 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn TCT Thương mại Sài Gòn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.