Đến dự có đồng chí Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố cùng lãnh đạo các Ban Thành hội; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cùng các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty; có 164 đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội.

 

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội được trình chiếu bằng videoclip trên màn hình. Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội các cấp đã tổ chức tuyên truyền đến hội viên các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng cấp trên; các tài liệu thông tin thời sự trong nước, khu vực và trên thế giới; qua đógóp phần hạn chế vụ việc lợi dụng thông tin xuyên tạc, kích động, tham gia các hoạt động trái pháp luật của các thế lực thù địch; tất cả hội viên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và 4 chuẩn mực đạo đức của Hội Cựu Chiến binh “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; nhiều cán bộ, hội viênđã có công trình sáng kiến, cải tiến đạt hiệu quả cao được lãnh đạo doanh nghiệp và Đảng ủy Tổng Công ty khen thưởng là công nhân tiêu biểu, sáng kiến tiêu biểu, điển hình dân vận khéo; trong nhiệm kết nạp được 64 hội viên mới, đạt vượt 320% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; đặc biệt cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp cho “Chương trình Satra vì biển đảo quê hương”, tham gia tốt “Giờ lao động vì Trường Sa” để hỗ trợ kinh phí cho ngư dân bám biển, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ vùng 2, vùng 3, vùng 4 Hải quân và các lực lượng chấp pháp trên biển;tham gia tốt Hội thi “Biển đảo trong tim ta”…; Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty hàng năm đều được Thành Hội đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc.

 

  

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trung tướng Trần Thanh Huyền ghi nhận và đánh gia cao những kết quả đạt được của Hội Cựu Chiến binh Satra trong nhiệm kỳ 2012 – 2017;  nhiệm kỳ 2017 – 2022 đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh Satra ra sức đoàn kết, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Thành phố và đất nước; tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào của doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên  và Công đoàn Tổng Công ty tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và người lao động; ra sứcxây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh…

 

  

 

Đại hội đã bầu ra 9 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Thường vụ 3 đồng chí, đồng chí Hồ Quang Nghĩa, giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội, đồng chí Ngô Thịnh Hưng giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

    Ngô Chiến Sĩ.