Đến triển khai chuyên đề là Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố; chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty.

 

 

          Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trương Thị Hiền đã đi sâu phân tích về phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong cách của một người Việt Nam điển hình nhất, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, có tâm trong sáng, đức cao cả, trí mẫn tiệp, hành mẫu mực và làm rõ 5 phong cách cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là:

          – Phong cách tư duy với tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo ra con đường cách mạng Việt Nam;

          – Phong cách diễn đạt trong cách nói, cách viết là chân thật, ngắn gọn, rõ ràng, trong sáng, giải dị, dễ hiểu, dễ nhớ; chống các bệnh nói chữ;

          – Phong cách làm việc nổi bật là tác phong quần chúng, tác phong tập thể, dân chủ và tác phong khoa học;

          – Phong cách ứng xử vừa khiêm tốn, nhã nhặn, lịch lãm, vừ linh hoạt, biến hóa, lại chân tình, nồng hậu, có lý, có tình, chứa đựng những giá trị nhân bản của con người, yêu thương , quý mến, trân trọng con người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ;

          – Phong cách sinh hoạt bình dị nhưng cao quý, mẫu mực, có nguyên tắc, nền nếp, ổn định, nhất quán trong suốt cuộc đời cho đến tận cuối đời.

          Sau hơn 3 giờ học tập, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trương Thị Hiền đã mang đến cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Cơ quan Tổng Công ty một cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác – một con người với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả; qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ngô Chiến Sĩ.