Ngoài ra có 12 đ/c đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan cũng được Đảng ủy TCT tặng Bằng khen, gồm : đ/c Trần Văn Bắc (Chi bộ 1), đ/c Nguyễn Anh Tùng (Chi bộ 2), đ/c Lê Minh Trang và đ/c Nguyễn Thị Minh Phụng (Chi bộ 3), đ/c Nguyễn Thị Biểu (Chi bộ 4), đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy và đ/c Phạm Đức Thịnh (Chi bộ 5), đ/c Trần Văn Thuận (Chi bộ 6), đ/c Ngô Tấn Quân (Chi bộ 7), đ/c Trần Việt Thắng (Chi bộ 8), đ/c Đặng Thị Kim Xuân (Chi bộ 9) và đ/c Dương Anh Văn (Chi bộ 10). Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan TCT cũng đã quyết định công nhận 4 Chi bộ trực thuộc đạt thành tích tốt trong việc thực hiện Cuộc vận động là các Chi bộ 2, 3, 5, 7.
 
Trong Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy cơ quan TCT (văn bản số 45-BC/ĐUCQ ngày 15/11/2010), bên cạnh việc nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ cơ quan TCT đã đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy cơ quan TCT đã nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm và hạn chế, đó là : Chưa xây dựng được Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; chưa thực hiện được chế độ giao ban định kỳ của Ban Chỉ đạo với cấp ủy các Chi bộ và lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể; chưa tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động tại các Chi bộ; qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, sự chuyển biến về nhận thức trong mỗi đảng viên chưa đồng đều, kết quả “Làm theo” chưa rõ nét, chưa tạo ra phong trào rộng lớn, tự giác làm theo Bác; ý thức thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa thật sự trở thành hành động tự giác của mỗi người; một số đảng viên có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao; công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân điển hình tiêu biểu chưa tốt; việc viết thu hoạch qua các đợt học tập trong chừng mực nhất định còn thể hiện tính đối phó, hình thức,…
 
Bước sang năm 2011, trong khi chờ đợi Trung ương và Thành ủy có hướng dẫn cụ thể về chủ đề, phương thức,… tiếp tục thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ cơ quan TCT cần kiên trì và nghiêm túc tiến hành Cuộc vận động một cách thực chất hơn nữa, thực sự đi vào chiều sâu, gắn với chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên". Cần rà soát lại các chuẩn mực đạo đức chung mà Đảng bộ đã đề ra (được nêu trong chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan TCT, số 115-ĐUCQ ngày 20/7/2007) để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới của Đảng bộ và theo nguyên tắc giúp đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện.
 
Năm 2011 là năm đầu tiên Đảng bộ cơ quan TCT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan TCT lần thứ V. Bộ máy tổ chức, nhân sự,… của cơ quan TCT sẽ được tái cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; vì vậy công tác tư tưởng của Đảng bộ trong năm 2011 phải bám sát thực tế, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng (kể cả thắc mắc) của đảng viên và quần chúng (thông qua sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ, qua trao đổi thảo luận và tiếp xúc trực tiếp, qua hoạt động của Tổ Dư luận xã hội và các tổ chức Đoàn thể,…) và có các giải pháp xử lý chính xác, “thấu tình, đạt lý” nhằm đảm bảo giữ vững sự đoàn kết và ổn định của Đảng bộ, tạo điều kiện để Đảng bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Bước sang năm thứ 5 tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, mỗi đảng viên của Đảng bộ hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.
 
Và xin hãy cùng đọc lại, suy gẫm, hành động như những vần thơ chứa chan tình yêu với Người của nhà thơ Tố Hữu :
 “Còn những ai chưa được một lần,
 Trong đời gặp Bác, hãy nhanh chân
 Tiến lên phía trước, trên cao ấy
 Bác vẫn đưa tay, vẫy lại gần.”
 
(Minh Hùng – Bí thư DU TCT, 2-12-2010)