Trên cơ sở Kế hoạch 54-KH/TU ngày 20-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy SATRA đã xây dựng triển khai Kế hoạch 385-KH/ĐU, ngày 17-10-2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến Ban Thường vụ 3 đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) và cấp ủy 30 cơ sở Đảng trực thuộc.

 

Trong 2 năm qua, Đảng ủy SATRA đã tổ chức cho hơn 1.600 lượt cán bộ, đảng viên và hơn 5.000 người lao động tham gia học tập các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Từ đó, cấp ủy chủ động triển khai nghiên cứu, học tập và làm theo sát hợp, thiết thực tại từngdoanh nghiệp và đoàn thể chính trị đơn vị mình. Đảng ủy SATRA đã triển khai đến 30 cơ sở đảng trực thuộc, tập trung các nội dung chính là: tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp. Các chuẩn mực đạo đức được xây dựng gắn với nhiệm vụ cụ thể, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng,cơ quan, doanh nghiệp hàng năm của Đảng ủy SATRA.

 

 

Mặt khác, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, theo ngành nghề, vị trí công tác, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, ban điều hành, quản lý doanh nghiệp, 3 đoàn thể chính trị; coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

 

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn SATRA được nâng lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Tổng Công ty, của từng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Cụ thể, năm 2016, doanh thu SATRA đạt 55.266 tỉ đồng, tăng 11,5% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 11.092 tỉ đồng, tăng 26% so với kế hoạch; năm 2017, doanh thu đạt 63.092 tỉ đồng, tăng 12,69% so kế hoạch, lợi nhuận đạt 12.456 tỉ đồng, tăng 3,81% so kế hoạch,góp phần tích cực củng cố lòng tin của công nhân, viên chức lao động đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban giám đốc của các doanh nghiệp.

 

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang từng bước đi vào nền nếp, thực chất, được thể hiện rất rõ qua việc xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu tận tụy trong lao động sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng như: Chi hội trưởng Chi hội 9 Hội Cựu Chiến binh Công ty Vissan Nguyễn  Quốc Bảo; Phó Ban Đầu tư hệ thống bán lẻ SATRA Chữ Minh Tuyến; Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Cầu Tre Nguyễn Thị Lương, đạt các giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” năm 2017 do Trung ương Đoàn trao tặng và Điển hình Thanh niên tiên tiến Cụm miền Đông Nam bộ năm 2017; Phó Bí thư Đoàn SATRA Tất Quang Minh được Thành đoàn TPHCM trao tặng danh hiệu Gương Thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố tiêu biểu năm 2017, Gương Thanh niên tiên tiến SATRA làm theo lời Bác năm 2017… 

 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo SATRA thẳng thắn: “Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng tôi còn có những băn khoăn bởi Ban Tuyên giáo Đảng ủy và nhiều cấp ủy cơ sở, tổ chức, đoàn thể SATRA chưa thật sự trăn trở tìm tòi những nội dung đột phá cho riêng đơn vị và tổ chức mình trong từng hoàn cảnh cụ thể cả về thời gian, cả về không gian, cả về phạm vi… vẫn còn thiếu cách làm mới”. Ông cho biết thêm: “Trong năm 2018, Đảng ủy SATRA sẽ tập trung chỉ đạo các nội dung: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, nỗ lực tìm những cách làm mới, đột phá mớinhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong học tập và làm theo”.

 

 

Trong dịp này, Đảng ủy SATRA tôn vinh 1 cá nhân, 2 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong dịp 15-5 vừa qua và biểu dương 56 tập thể, 112 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Đền Bến Dược, Củ Chi.

 

 


 

Các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 thực hiện lễ dâng hương tại Đền Bến Dược 

 

              

Giao lưu với 3 điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018    

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết Cẩm Tú

Ảnh Bình Phong