Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì hội nghị; có 120 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc; Trưởng, phó các ban Đảng ủy; Giám đốc các phòng, ban, Trung tâm, doanh nghiệp thành viên… về tham dự.

         

Theo báo cáo, Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, doanh nghiệp toàn Satra thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa tiếp tục phòng chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao; Sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp có khó khăn nhất định nhưng vẫn tiếp tục được giữ ở mức ổn định và có xu hướng phục hồi và tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường thành phố trong dịp Tết Nguyên đán.

         

Trong quý I, tổng doanh thu trên 11.916 tỷ đồng, lợi nhuận trên: 2.787 tỷ đồng; riêng Công ty Mẹ hoạt động sản xuất kinh doanh ghi nhận có sự cố gắng và phục hồi nhanh, doanh thu gần trở về như năm 2020 là năm trước đại dịch, đạt 1.551 tỷ đồng và lợi nhuận đạt cao nhất trong giai đoạn 2019 – 2023 là 73,29 tỷ đồng; doanh thu toàn hệ thống bán lẻ của Tổng Công ty tăng 6,2% so với cùng kỳ (tương đương 589,3 tỷ đồng), trong đó doanh thu bán hàng đạt 105,5% so với cùng kỳ; toàn Tổng Công ty đã chăm lo cho người lao động đón Tết Quý Mão 2023 với tổng kinh phí 8.866.400.000 đồng.

         

Tổ chức thành công cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Tổng Công ty; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổng Công ty và cơ sở"kiện toàn Tiểu ban Công tác Cán bộ nữ nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết hợp sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ của toàn Satra gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Tổng Công ty”.

 

 

Tại hội nghị, đã có 8 ý kiến góp ý về những khó khăn, giải pháp hoạt động của khối bán lẻ, khối sản xuất và khối tương mại, dịch vụ; về các giải pháp thực hiện chương trình phát triển nhân lực; về Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; về tiến độ lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

         

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Satra ghi nhận trong Quý I/2023, toàn hệ thống chính trị Tổng Công ty đã đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vai trò nêu gương của người đứng đầu, bám sát chỉ đạo của cấp trên, chương trình công tác của Đảng ủy… góp phần tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, được cán bộ, đảng viên và người lao động phấn khởi, an tâm, tin tưởng.

         

Trong quý II, đồng chí đề nghị Ban Điều hành Satra tăng cường lãnh đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng các giải pháp thực hiện 2 công trình, 5 chương trình trọng điểm và các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2023 ; Công ty Mẹ đẩy mạnh xuất nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng chiến lược xăng dầu, gạo, trái cây… ; tham mưu tích cực các sở ban ngành Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các dự án, công trình trọng điểm của Satra và sớm thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty trong đó có Cổ phần hóa Công ty Mẹ; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống thang bảng lương và phụ cấp tại Cơ quan Tổng Công ty… 

 

Đồng thời, chuẩn bị tốt sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cơ quan Tổng Công ty và các cơ sở đảng; rà soát, thẩm định quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện vốn; lãnh đạo thực hiện tốt Đại hội Công đoàn cơ sở tiến đến Đại hội Công Đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028…

 

         

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã khen thưởng 5 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 

Sỹ Bình Phong