Chiều 26/01 Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) đã tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 (Nghị quyết 54) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho 211 cán bộ chủ chốt toàn Tổng Công ty.

 

Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm triển khai những nội dung cơ bản Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW; đặc biệt phố biến và quán triệt Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Phó Bí thư Thành ủy đã triển khai 18 nội dung chính của Nghị quyết 54 thuộc 5 lĩnh vực: quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính ngân sách, cơ chế phân cấp ủy quyền và chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức; đồng thời làm rõ những nội dung trọng tâm liên quan đến các doanh nghiệp hàng đầu của Thành phố như Satra.

 

 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Satra là doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên của Thành phố đã chủ động tổ chức triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, giúp cho lãnh đạo Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên nhận thức được những  động lực mới giúp thành phố phát huy tốt hơn các lợi thế để Thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi lãnh đạo các doanh nghiệp như Satra cần quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

Ngô Chiến Sỹ.