Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tcty), đồng chí Lê Tùng ( P. Bí thư đảng ủy Tcty – Chủ Tịch HĐTV- Tcty), đồng chí Trần Ngọc Minh (P. Bí thư thường trực Đảng ủy Tcty- P Ban TT Ban Chỉ đạo), đồng chí Phạm Mạnh Tiến ( P. Chủ Tịch  Công đoàn Tcty ) đồng chí Tạ Thái Mẫn (Bí Thư Chi bộ Cty cp Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn- (đơn vị điểm )
            
Lãnh đạo Cty VISSAN có đồng chí Nguyễn Đắc Khánh (Bí thư đảng ủy Cty). Đồng chí Văn Đức Mười (P.Bí thư đảng ủy Cty – Tổng giám đốc CTY ) và các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy CTY, các đồng chí trong  Ban giám đốc CTY, các trưởng phó phòng và 150 Đại biểu là đảng viên trong các chi bộ trực thuộc Cty.
             
Đ/c Nguyễn đắc Khánh (Bí Thư đảng ủy Cty) đã thông qua Báo cáo tổng kết 4 năm cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Cty, đồng chí Văn Đức Mười (P. Bí thư đảng ủy – Tổng giám đốc CTY) Trình bày báo cáo sơ bộ kết quả nhiệm vụ lảnh đạo của Đảng bộ Cty VISSAN năm 2010 và phương hướng năm 2011  nhìn chung cuộc vận động đã lan tỏa ảnh hưởng tich cực đến cán bộ công nhân viên và người lao động cty cụ thể là các hoạt động tác động vào việc hoàn thành nhiệm vụ của CTY , tích cực nhất thể hiện hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện nước, các sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất góp phần cùng công ty hạ giá thành sản phẩm góp phần công ty vững vàng trong cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường có nhiều biến động  mà cty lại được UBND/TP giao nhiện vụ bình ổn giá mặt hàng thiết yếu cho nhân dân  khi thị trường có biến động.
 
 
Trong hội nghị 2 đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên cty đã báo cáo  những  hoạt động tiêu biểu trong 4 năm  tham gia hưởng ứng thực hiên cuộc Vận Động của CNVC-LĐ thực hiện tinh thần làm theo Bác. 
            
Ban chỉ đạo cuộc vận động của Cty VISSAN Đã tổ chức khen thưởng cho 17 Tập thể điển hình, 34 cá nhân tiêu biểu cấp Tổng CTY, 39 cá nhân tiêu biểu cấp Cty có thành tích trong 4 năm thực hiện cuộc vận động làm theo Bác.
 
 
Đ/c Trần Ngọc Minh ( P. Bí thư thường trực thường trực Đảng ủy Tcty – P. Ban thường trực cuộc vận động ) đã thay mặt ban chỉ đạo cuộc vận động phát biểu chỉ đạo tại hội nghị như sau: ghi nhận những thành tích của Đảng bộ CTY VIASSAN đã nỗ lực triển khai và có kết quả 4 năm qua đáng khích lệ, hướng tới tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã gặt haí được cần cụ thể hóa bằng chương trình hành động cụ thể từng tập thể, từng cá nhân để cuộc vận động thật sự đi vào cuộc sống, đẩy mạnh những hoạt động sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh, lưu ý khen thưởng động viên kịp thời những tập thể cá nhân có việc làm tiêu biểu thiết thực trong cuộc vận động làm theo góp phần nồng cốt xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững .
            
Sau đó Đảng ủy Cty VISSAN tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Mai Xuân Hội (P.Chủ tịch hội đồng thành viên Cty Vissan. Ban tổ chức lể trao huy hiệu đã mời đồng chí Trần Ngọc Minh ( P.Bí thư thường trực đảng ủy Tcty lên trao huy hiệu và cùng đồng chí Nguyễn Đắc Khánh ( Bí Thư Đảng ủy Cty Vissan) Buổi lể kết thúc trong bầu không khí đoàn kết và xây dựng trách nhiệm của người đảng viên