Đảng ủy TCT sẽ tổ chức họp mặt báo cáo kết quả thực hiện Di chúc của Bác và giới thiệu những điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy TCT phát động. Cũng trong thời gian này, Đoàn Thanh niên TCT  sẽ chủ trì việc tổ chức Hội thi tay nghề của TCT.
 
Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bản Di chúc được Bác viết ngày 15/5/1965, trong những ngày mà toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân đang tiến hành các hoạt động chào mừng Người 75 tuổi.