Đây là một phần trong các nội dung cần triển khai để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài gòn” được ban hành theo văn bản số 781-CTHĐ/ĐU ngày 22/9/2008 của Đảng ủy TCT (gọi tắt là Chương trình 781)
 
 
Theo kế hoạch trên, trong 2 ngày 23 và 24/12/2010, tại Hội trường TCT, Đảng ủy TCT đã tổ chức lớp học đầu tiên (Lớp 1) dành cho đối tượng là các đ/c Đảng ủy viên TCT, các đ/c thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Việt Nam TCT là đảng viên, các đ/c Giám đốc, Phó Giám đốc các Phòng – Ban TCT là đảng viên, các đ/c là cấp ủy viên các Chi, Đảng bộ cơ sở và chuyên viên các Ban của Đảng ủy TCT. Người trình bày chuyên đề là đ/c Lê Minh Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT.
 
Sau khi kết thúc lớp 1, theo văn bản hướng dẫn số 93-KH/ĐU nêu trên của Đảng ủy TCT, các cấp ủy cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại đơn vị mình. Dự kiến trong tháng 1/2011, Đảng ủy TCT sẽ tổ chức tiếp lớp 2 và lớp 3 dành cho đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị phụ thuộc và các doanh nghiệp thuộc khối Công ty con; trong tháng 2/2011 sẽ tổ chức lớp 4 dành cho đảng viên khối Công ty con (các đơn vị còn lại) và trong tháng 3/2011 sẽ tổ chức xong cho 5 lớp của Đảng bộ Công ty Vissan và khối các Công ty liên kết. Toàn thể đảng viên của Đảng bộ đều sẽ tiến hành thảo luận và viết thu hoạch, có liên hệ đến tình hình thực tế tại đơn vị mình.
 
Việc tổ chức 09 lớp học chuyên đề kết hợp với việc chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 781, việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra tại các cơ sở Đảng, việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Đảng ủy TCT và các cấp ủy cơ sở,… được tiến hành đồng thời trong quý I và quý II năm 2011. Vì vậy trách nhiệm các Ban thuộc Đảng ủy TCT trong những tháng đầu năm 2011 là rất nặng nề.
 
Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT khóa III (nhiệm kỳ 2005 – 2010) được trình bày tại Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015), phần đánh giá về khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, có nêu : “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng chưa cao, chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số đơn vị chưa nghiêm túc, chặt chẽ”; đồng thời phần đánh giá về hạn chế trong phong cách lãnh đạo, mối quan hệ và lề lối làm việc của Ban Chấp hành khóa III cũng nêu : “Chưa có biện pháp chỉ đạo nâng cao sức chiến đấu tại các chi bộ bộ phận”.
 
Để khắc phục những khuyết điểm và hạn chế nêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015), phần nội dung về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2010 – 2015 có nêu : “Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh….”. Tuy nhiên phần nội dung về nhiệm vụ chủ yếu trong công tác xây dựng đảng và các nhóm giải pháp về xây dựng đảng của nhiệm kỳ tới lại chưa được xác định cụ thể trong Nghị quyết Đại hội. Chính vì vậy theo chúng tôi, việc triển khai các lớp học cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ theo chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” kết hợp với việc tiếp tục thực hiện Chương trình 781, chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 781 trong tháng 1/2011 và tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 781 vào năm 2013 là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm góp phần đưa các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) trở thành hiện thực.
 
(Minh Hùng-Trưởng ban TG DU, 27-12-2010)