Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 2/12, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Hội nghị có nhiều vấn đề lớn, quan trọng và đề nghị các đại biểu tham dự tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu dân chủ, thảo luận và đánh giá sát thực tiễn, đề ra những giải pháp có giá trị để thực hiện trong thời gian tới.

Khơi thông nguồn nhân lực, chủ động tập trung thực hiện các mục tiêu

Trao đổi một số nội dung về tình hình kinh tế – xã hội TP năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, cuối năm 2022, Thành ủy đã bàn, cũng đã dự lượng những thời cơ thuận lợi để tranh thủ, tận dụng, khai thác tối đa cũng như dự báo những thử thách khó khăn chúng ta phải đối mặt và vượt qua. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách qua những nhiệm vụ chuẩn bị cho kiến tạo thời gian dài để giải quyết những công việc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, thúc đẩy phục hồi kinh tế phát triển và tạo đà cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, những yếu tố khó khăn, bất lợi đã xuất hiện và vượt ra ngoài dự báo ban đầu, vì vậy, trong quý 1 năm 2023, tăng trưởng kinh tế của TP đã bị chạm đáy. Trước bối cảnh đó, TP đã kịp thời nhận định, đánh giá khá sát với tình hình, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tiếp tục khắc phục, thích ứng, tháo gỡ, khơi thông nguồn nhân lực, chủ động tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và từ đó chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực và quan trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, các nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong năm 2023, đến giờ cơ bản đã hoàn thành. Tăng trưởng để GRDP phục hồi từng bước, quý sau cao hơn quý trước và dự báo cả năm đạt khoảng 5,8%. Chất lượng tăng trưởng phục hồi và từng bước nâng lên, thể hiện qua việc huy động, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, chăm lo, đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, phúc lợi xã hội, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đời sống vật chất và tinh thần của người dân. “Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước, nhất là góp phần cho sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn”. – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, yếu kém để khắc phục, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng thẳng thắn đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những mặt chưa được, những hạn chế, thậm chí có mặt còn yếu kém. Trong đó nổi lên là việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng về kinh tế – xã hội chuyển biến chưa mạnh, nhiều chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch.

Một số chủ trương, nhiệm vụ tuy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn còn chậm tiến độ và đạt thấp. Trong đó, công tác quy hoạch chưa kịp tiến độ mong muốn, giải ngân vốn đầu tư công dù đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhất là trong quý III, quý IV nhưng kết quả vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Các chương trình giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường nhà ở xã hội dù TP tập trung quyết tâm nhưng có những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, công tác xây dựng chính quyền đô thị thông minh, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và chất lượng hoạt động công vụ cũng chưa đạt yêu cầu chúng ta mong muốn. Sự phân cấp, phân quyền và phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan Nhà nước có lúc có nơi chính chúng ta cũng chưa thấy hài lòng.

Các đại biểu thảo luận tại tổ sau phiên khai mạc
Các đại biểu thảo luận tại tổ sau phiên khai mạc

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, đây là những vấn đề cần được phân tích, làm rõ để tập trung khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới. Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến sâu, thực tế xác đáng về nội dung này. Đồng thời, quan tâm phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của những mặt làm được, những nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống, cộng đồng doanh nghiệp, của người dân trên từng lĩnh vực; phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, yếu kém để khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý đến việc dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức có thể tác động, ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng TP năm 2024. Dự báo những lĩnh vực sẽ khó khăn nhiều, thậm chí có những rủi ro để có giải pháp thích ứng. Bên cạnh đó là cho ý kiến về các chủ trương, định hướng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và các phương thức, giải pháp để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhấn mạnh đến yêu cầu thảo luận thống nhất chủ đề năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, theo dự thảo của Ban cán sự đảng UBND TP và các cơ quan tham mưu, chủ đề năm 2024 có nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Thứ 2 là tập trung chuyển đổi số. Thứ 3 là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tạo chuyển biến tích cực

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền công tác dân vận năm 2023, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2023, Đảng bộ TP đã tập trung triển khai kịp thời và nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận từ Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương. Đảng bộ TP đã tập trung ra sức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ và có kết quả tạo chuyển biến rõ nét. Cùng với đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiện toàn, củng cố hệ thống của Đảng, hệ thống chính trị trong toàn TP được quan tâm và thực hiện thường xuyên, có kết quả, tạo chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số mặt chưa theo kịp yêu cầu đặt ra. Trong đó, sự vận hành của bộ máy, của hệ thống có lúc có lĩnh vực chưa làm chúng ta làm hài lòng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của TP. Tình trạng một bộ phận cán bộ còn hạn chế, thiếu bản lĩnh, chưa dám làm, dám chịu trách nhiệm, vẫn còn ở nơi này, nơi khác.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên có nhiều lý do; đồng thời nhắc lại yêu cầu trước hết mỗi người phải làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao. Khi gặp khó khăn thì báo cáo, khi báo cáo có phương án thực hiện đảm bảo đúng quy định về phương án dự phòng theo yêu cầu nhưng có thể vận dụng sáng tạo.

Đối với việc Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu trao đổi, bàn bạc  và cho ý kiến, đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và gắn với đó là triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 để huy động và phát huy nguồn lực hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm theo chủ trương Đảng đề ra. Phải cố gắng thực hiện theo đúng kế hoạch, nếu không TP sẽ bị chậm trễ, mất cơ hội, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của TP.

Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tăng cường lãnh đạo đối với các hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP.

Nguồn thanhuytphcm.vn