Đây là một trong những hoạt động của Đảng ủy Satra nhằm đổi mới phương thức tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Với 2 suất diễn của đội ngũ diễn viên Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B diễn ra trong ngày 04/9 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11 và Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải đã phục vụ cho gần 1.000 cán bộ, đảng viên và người lao động Satra.

 

 

“Dấu xưa” là những mẫu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được dàn dựng hấp dẫn, lôi cuốn ngay từ đầu với những tình tiết dung dị từ tư tưởng, tác phong, đạo đức của Người. Mọi người rất xúc động khi cảm thấy được hòa mình vào những ngày tháng đất nước còn nhiều khó khăn gian khổ. Đặc biệt là hình ảnh của Bác Hồ mỗi lần xuất hiện luôn giản dị và gần gũi, truyền cảm xúc cho xem từ những lời nói hành động, thể hiện tư tưởng, tác phong, đạo đức của Người.

 

Kết thúc buổi diễn, “Dấu xưa” đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và người lao động Satra không chỉ có những cảm xúc bồi hồi trước hình ảnh thân thương của Bác Hồ và tình cảm của nhân dân dành cho Bác mà chính là những lời cảnh tỉnh, kiên quyết chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đời sống hiện nay.

 

Ngô Chiến Sỹ