Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Dậu, Đảng ủy viên – Trưởng ban Quản lý Hệ thống bán lẻ Satra, đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Hội nghị Người lao động Tổng Công ty.

         

Trong chương trình, người lao động Trung tâm đã được nghe báo cáo và dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến cho: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể và nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022; báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tr nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023.

         

Trong năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Satra đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, doanh thu 37,1 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch, lợi nhuận 16,7 tỷ đồng đạt 119% kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động là 10,5 triệu đồng/người/tháng đạt 110,5% kế hoạch. Đây là thành quả rất lớn từ sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, người lao động Trung tâm trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

         

Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công Đoàn trong năm 2022 đã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nghiêm túc thỏa ước lao động tập thể và các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

 

Theo đó, Ban Giám đốc Trung tâm đã thực hiện tốt việc chi trả lương thưởng, tăng thu nhập cho người lao động vào các dịp lễ, tết; công khai minh bạch các thông tin về hoạt động của đơn vị, kịp thời nắm bắt, giải đáp tâm tư nguyện vọng của người lao động, thực hiện tốt việc trợ cấp ốm đau, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám sức khỏe cho người lao động…

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tạo nên mối đoàn kết, thống nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích của người lao động, qua đó đảm xây dựng mối quan hệ lao động tại Trung tâm hài hòa, ổn định và tiến bộ. Người lao động của Trung tâm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đạt, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu và trả lời tất cả các ý kiến đóng góp của người lao động tổng hợp từ các Tổ Công đoàn về tình hình hoạt động của Trung tâm, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách, điều kiện, thời gian, môi trường làm việc và công tác Công đoàn… Các ý kiến đã được giải đáp và trả lời thỏa đáng được hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua.  

 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Dậu – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Hệ thống Bán lẻ Satra, Thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị Người lao động đã biểu dương và chúc mừng tập thể Người lao động Trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đạt vượt các chỉ tiêu, kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận được Tổng Công ty giao. Đồng chí mong muốn cán bộ, người lao động Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy sự năng động sáng tạo, thường xuyên đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Tổng Công ty giao, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Huỳnh Nguyễn