Phó Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Phụ trách cơ quan Thường trực làm Trưởng Đoàn đã đến khảo sát về việc thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” trong hai năm của Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài gòn và trực tiếp ở một đơn vị thành viên của Satra Group (Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài gòn). Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Tổng Công ty và các đ/c phụ trách Công Đoàn và Đoàn Thanh niên của Tổng Công ty đã cùng dự tiếp đoàn tại trụ sở Công ty.
 
Căn cứ tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, năm 2008 chuyển trọng tâm tiến hành Cuộc vận động từ học tập nâng cao nhận thức sang thực hiện làm theo tấm gương Hồ Chí Minh , gắn việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, quan liêu lãng phí theo chủ đề năm 2008 của Cuộc vận động với đẩy mạnh cải cách hành chính , tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả làm theo tấm gương của Bác “trong tiết kiệm, chống tham ô, quan liêu, lãng phí”; gắn nội dung Cuộc vận động với thực hiện chủ đề của năm 2008 – năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị , tạo thành phong trào tự giác, sâu rộng, liên tục   “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng tăng cường tuyên truyền những gương điển hình của tập thể và cá nhân tích cực, tự giác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, nhân rộng điển hình tiên tiến với các hình thức phong phú đa dạng….
 
 
Đ/c Trần Ngọc Minh, Phó Ban Thường trực BCĐ.CVĐ Đảng uỷ TCT báo cáo trước hội nghị
 
Trong Báo cáo Tổng kết năm 2008 và sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động tại Đảng bộ TCT Thương mại Sài gòn (2007 – 2008) do Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy TCT trình bày, bên cạnh việc tổ chức học tập với 46 lớp cho gần 19 ngàn lượt người là CBĐV và người lao động học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chi Minh trong hai năm, Tổng Công ty Thương mại Sài gòn đã vận dụng những nội dung chỉ đạo đã nêu trên và đưa vào nội dung thực hiện CVĐ   năm 2008 trong toàn TCT với ba phong trào :
 
1.    Phong trào “ Đẩy mạnh phong trào tiết kiệm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ” . P hát động nội dung thực hành CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH   là những nội dung phù hợp với đối tượng CNVCLĐ tại các doanh nghiệp thành viên của Satra Group. Từ tháng 8/2008, những điển hình tiên tiến thông qua phong trào phát huy sáng kiến tại các doanh nghiệp thành viên của Satra Group đã được đưa lên chuyên mục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” của web site Satra.
 
2.    Phong trào “ Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong toà n Satra Group ”.   Mục đích của việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao giải pháp quản trị điều hành, góp phần củng cố uy tín và vị thế của các doanh nghiệp; tạo thành phẩm chất, đạo đức, nếp sinh hoạt và làm việc của người lao động trong doanh nghiệp; củng cố niềm tin bền vững cho khách hàng, đẩy mạnh việc chiếm lĩnh thị phần, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh về chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 
3.    Phong trào “Sửa đổi lối làm việc ”, cải tiến mối quan hệ làm việc trong từng phòng ban, từng doanh nghiệp, đây không chỉ là hưởng ứng CVĐ theo chủ đề 2008 mà đây cũng chính là nhu cầu   tồn tại và phát triển tất yếu của doanh nghiệp vì mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho chính mỗi doanh nghiệp.
Đến nay, đã có những kết quả bước đầu đáng phấn khởi :
 
1.       Về phong trào tiết kiện, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật :   các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý tốt ”, phong trào “ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ” phong trào thi đua “ Hai giỏi " trong CNVCLĐ… đã được các cấp Công đoàn của TCT đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục đẩy mạnh. Đến cuối tháng 11/ 2008 , 45/45 công đoàn cơ sở hưởng ứng thi đua, đã thực hiện và hoàn thành 86 công trình tiết kiệm; công trình sản phẩm mới; làm lợi 5,96 tỷ đồng . Bốn đơn vị tiêu biểu là Công ty CP Bao bì Sài gòn; Công ty CP Mỹ phẩm Sài gòn; Siêu thị Sài gòn; Công ty CP Chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu tre với tổng giá trị đầu tư   4 công trình xấp xỉ 15 tỷ đồng đã được LĐLĐ Thành phố công nhận gắn biển và tặng bằng khen Công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam . Công đoàn Tổng Công ty được Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức.
 
Một số cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng cấp thành phố như : Kỹ sư Ngô Hoàng Danh (Thương xá TAX) được UBND Thành phố trao giải thưởng Tôn Đức Thắng; các đoàn viên Phan Thị Quế Giang, Lưu Kim Ngân (Cty THHH một thành viên Vissan) được Thành Đoàn trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi …. Bên cạnh đó là 21 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã được Đoàn TCT tuyên dương trong việc thực hiện Cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác ”. Một số đoàn viên công đoàn cũng đang được Công đoàn TCT đề nghị tuyên dương về các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Hội nghị sẽ tổ chức vào ngày 06/1/2009.
 
2.       Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong toàn Satra Group : Ban Chỉ đạo Xây dựng văn hoá doanh nghiệp (BCĐ.XDVHDN) của TCT gồm 8 thành viên đã được thành lập.
 
            Tháng 9/2008, lớp tập huấn văn hoá doanh nghiệp được tổ chức cho 120 học viên gồm các Bí thư cơ sở, Giám đốc các doanh nghiệp trong Satra Group, các Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên các doanh nghiệp.
 
            Tháng 10/2008, BCĐ.XDVHDN đã tiến hành khảo sát tại 7 doanh nghiệp: Thương xá Tax, Cty CP CBHXK Cầu tre, Cty CP DV Dầu khí, Cty CP Savimex, Cty Quản lý Kinh doanh Chợ Bình Điền, Cty Cp Thương mại Dịch vụ Sài gòn và Cty TNHH 01 TV Vissan.
 
            Tháng 11/2008, 70 đại biểu từ các doanh nghiệp của Satra Group đã đến tham dự cuộc toạ đàm về “ Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp ” tại TCT.Từ cuộc toạn đàm này, ba tiêu chí lớn về xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã được thống nhất gồm : Văn hoá nhận thức ; Văn hoá tổ chức và Văn hoá ứng xử .
 
3.       Về cải tiến lề lối làm việc : Việc cải tiến mối quan hệ trong làm việc giữa các phòng – ban, các bộ phận trong doanh nghiệp; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ doanh nghiệp đã tạo nên sức mạnh cho bản thân doanh nghiệp góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.
 
            Năm 2008 là năm mà kinh tế toàn cầu bị suy thoái nghiêm trọng nhưng chỉ tiêu ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Satra Group đến cuối tháng 11/2008 vẫn giữ được so với kế hoạch đã đề ra: Doanh thu bán hàng & dịch vụ đạt 23.300 tỷ đồng,119,73 % so cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 168.600 ngàn USD, 119,98 % so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng , đạt 117,79 % so cùng kỳ. Nếu không có sự tích cực trong cải tiến lề lối làm việc trong các doanh nghiệp, sẽ không có được những con số biết nói trên đây.
 
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động của Chi ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài gòn với đoàn Khảo sát của Thành ủy về quá trình thực hiện CVĐ tại doanh nghiệp, việc vận dụng chủ đề năm 2008 trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp, định hướng sứ mệnh, lĩnh vực kinh doanh, giá trị cốt lõi và tầm nhìn của doanh nghiệp;   thực hiện sửa đối lối làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các phòng – ban công ty tốt hơn   giúp doanh nghiệp tiến hành tái cấu trúc bộ máy công ty, CBCNV thay đổi tác phong làm việc mang tính chuyên nghiệp, năng động hơn là một minh chứng sinh động của phong trào sửa đối lối làm việc ở các doanh nghiệp thành viên của Satra Group.
 
Ngoài ra, trong hai năm, BCĐ.CVĐ của Đảng ủy TCT còn kết hợp với UBKT.ĐU.TCT tổ chức kiểm tra, giám sát ở 6 đơn vị, qua đó phát hiện những nhân tố mới, thúc đẩy phong trào ở một số đơn vị còn yếu.
 
Công đoàn và Đoàn Thanh niên TCT tiếp tục phát động các phong trào văn hoá văn nghệ từ 2/9/12008 – kỷ niệm   63 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam – đến 19/5/2009 –   kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào dịp 19/5/2009   sẽ tổ chức hội diễn văn nghệ cấp Tổng Công ty với chủ đề “C a ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh ” . Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động như hội thi kể chuyện, ngâm thơ, hát về Bác Hồ; Hội diễn văn nghệ với chủ đề ca ngợi Bác Hồ. (CT CP Agrex Sài gòn, Cty QLKD Chợ Bình Điền , Cty CP DV Dầu khí SG, Thương xá Tax…).
 
    Đoàn Thanh niên TCT đã tổ chức cho thanh niên tình nguyện tham gia Mùa hè xanh 2008 do Thành đoàn phát động với việc tham gia   “ Hội chợ phiên ” tại các tỉnh Kontum; Đắknông; tham gia bán gạo bình ổn giá; tổ chức các đợt bán hàng lưu động có chính sách giảm giá trong các đợt hoạt động cao điểm và Tết Nguyên đán phục vụ người lao động và nhân dân trên địa bàn các quận huyện ngoại thành và các khu chế xuất – khu công nghệp. Đoàn TCT còn thường xuyên vận động đoàn viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội từ thiện, quỹ Khuyến học của TCT, đóng góp ủng hộ quỹ “ Vì Trường sa thân yêu ” gần 200 triệu đồng; mỗi năm xây dựng 3 – 5 nhà tình nghĩa, tình thương, quyên góp nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách và người nghèo…
 
    Qua các nội dung tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Trung Trực , Trưởng Đoàn Khảo sát của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Thành ủy   đã có một số phát biểu đánh giá cuộc khảo sát tại Đảng bộ TCT Thương mại Sài gòn như sau :
 
1.       Tổng Công ty   Thương mại Sài gòn đã chấp hành triển khai Cuộc vận động tại Đảng bộ TCT nghiêm túc, bài bản, đầy đủ các bước theo kế hoạch của Thành ủy.   Bên cạnh đó, cũng đã sáng tạo, khi vận dụng chủ đề năm 2008 trong xây dưng   văn hoá doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc dân chủ, đúng pháp luật và đoàn kết trong các doanh nghiệp. Đây là điểm sáng mà TCT cần nhân rộng để tạo sức mạnh của toàn TCT để có thể sẽ là một trong những điển hình tốt về tiến hành CVĐ ở cơ sở của Thành phố.
 
2.       Cần chú ý   nhiều hơn nữa trong việc tạo ra những điển hình tốt (cả về cá nhân và tập thể) để qua đó chứng minh việc tiến hành Cuộc vận động đã tạo được những chuyển biến thực sự trong cán bộ đảng viên và quần chúng của Đảng bộ TCT.
 
3.       Chú ý nêu cao vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp, nêu cao được tấm gương của cán bộ lãnh đạo tại doanh nghiệp, từ đây sẽ là những tấm gương vừa gần gũi đồng thời vừa có giá trị điển hình cho cho quần chúng trong doanh nghiệp noi theo.
 
4.       Năm 2009, Tổng Công ty cần tiếp tục   xây dựng các nội dung thiết thực về nỗ lực làm theo, đồng thời xây dựng một số mô hình làm theo điển hình trong việc thực hiện có hiệu quả các quy chế về tiết kiệm, chống lãng phí… trong doanh nghiệp. , nên tiến hành việc tổng kết năm 2008 và sơ kết hai năm tiến hành CVĐ   trong Đảng bộ TCT từ cơ sở lên để nâng tính khái quát của   việc thực hiện CVĐ trong toàn TCT.
 
            Thay mặt BCĐ.CVĐ của Đảng ủy TCT, Đ/c Trần Ngọc Minh, Phó Ban Thường trực BCĐ.CVĐ của Đảng ủy TCT đã cám ơn và   tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Trưởng đoàn Cơ quan Thường trực BCĐ.CVĐ của Thành ủy; đồng thời hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc Vận động đi vào chiều sâu hơn nữa trong các năm tới. Ban Chỉ đạo CVĐ của Đảng ủy TCT sẽ chỉ đạo các cơ sở tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm qua 2 năm thực hiện CVĐ ở cơ sở. Riêng đối với BCĐ.CVĐ của Đảng ủy TCT, sẽ vận dụng cụ thể để chỉ đạo việc xây dựng Chương trình hành động phù hợp từng loại hình doanh nghiệp trong năm 2009.
 
NM-DH