Giải thưởng Hồ Hảo Hớn được thành lập từ năm 2002, là giải thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh dành cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến mới, áp dụng thành công vào thực tiễn hoặc có đề tài nghiên cứu về công tác thanh niên đóng góp cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.

 

03 mô hình, giải pháp cấp thành được Ban Thường vụ Thành Đoàn trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 gồm Chương trình “Ngày hội gia đình trẻ và Tuyên dương gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố; Mô hình “Lễ hội Tết Việt” của Nhà văn hóa Thanh niên và Cuộc thi “Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi Thành phố” của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ.

 

 

Chương trình “Ngày hội gia đình trẻ và Tuyên dương gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố được tuyên dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020

 

 

Tuyên dương cuộc thi “Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi Thành phố” của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ.

 

 

Tuyên dương mô hình “Lễ hội Tết Việt” của Nhà văn hóa Thanh niên

 

Ngoài ra, có 06 mô hình của các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn cũng được tuyên dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020. Nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Thành Đoàn đã đến trực tiếp các cơ sở Đoàn để tuyên dương các mô hình, giải pháp đạt giải.

 

06 mô hình của cơ sở được tuyên dương giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 gồm: mô hình “Mang bảo tàng đến với trường học” của Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố; Chương trình “Vươn lên từ nghị lực” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 6; Hệ thống giải pháp “Nâng cao hiệu quả Nghiên cứu khoa học trong sinh viên” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM); Giải pháp “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Chương trình “Tôi dùng hàng Việt Nam” của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thương mại Sài Gòn và Chương trình “Tuổi trẻ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn TPHCM” của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

 

 

Tuyên dương chương trình “Tuổi trẻ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

 

 

Tuyên dương mô hình “Mang bảo tàng đến với trường học” của Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

 

 

Tuyên dương Hệ thống giải pháp “Nâng cao hiệu quả Nghiên cứu khoa học trong sinh viên” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM)

 

 

Tuyên dương Chương trình “Vươn lên từ nghị lực” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 6

 

 

Tuyên dương Chương trình “Tôi dùng hàng Việt Nam” của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

 

 

Tuyên dương Giải pháp “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 

Nguồn: Thành đoàn TPHCM