Đây là Cửa hàng Thanh niên Satrafoods thứ hai được ra đời trong năm 2017. Mô hình cửa hàng Thanh niên Satrafoods được xây dựng gắn với hình ảnh tổ chức Đoàn trong hệ thống bán lẻ của SATRA, là mô hình thí điểm về công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ… để từ đó nhân rộng ra trong toàn hệ thống cửa hàng Satrafoods nói riêng và các cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ Satra nói chung.

 

 

Phong trào được thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty và Cấp ủy Satrafoods; phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên đối với việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh; là hoạt động thiết thực đưa hình ảnh Satra và Satrafoods đến gần hơn với người tiêu dùng. Việc triển khai và phát động đến đoàn viên thanh niên tích cực xây dựng hình ảnh cửa hàng thanh niên thực sự tạo dấu ấn tốt đối với Ban lãnh đạo và nhân rộng thêm các gương điển hình.

 

Trước đó, cửa hàng Thanh niên Satrafoods đầu tiên đã được ra đời tại địa chỉ số 44, đường số 01, phường Tân Phú, Quận 7.

 

 

Văn phòng Đoàn Satra