Trong năm, Đoàn Tổng Công ty đã xây dựng chương trình năm với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

 

 

Trong hội nghị, có 09 sự kiện, hoạt động được Ban thường vụ Đoàn TCT chọn lọc và đề cử là những hoạt động tiêu biểu, nổi bật trong năm như:
1. Việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Hội trại truyền thống năm 2017 với chủ đề “Hùng Thiêng Sử Việt”
3. Chiến dịch “Tôi dùng hàng Việt Nam”
4. Công trình “Cửa hàng thanh niên Satrafoods”
5. Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2017
6. “Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu – mùa 4”
7. Hoạt động hướng về biển đảo
8. “Ngày hội công nhân viên chức lao động SATRA” năm 2017
9. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TCT lần thứ V

 

 

Năm 2018 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, cũng là năm thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty, các doanh nghiệp tiến hành nhiều công tác cải cách, thay đổi phương thức hoạt động. Do đó, tập thể Ban Chấp hành Đoàn TCT Thương mại Sài Gòn tiếp tục xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần “Tuổi trẻ Satra: Năng động – Sáng tạo – Đổi mới. Xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững” để đưa phong trào ngày càng thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, giữ vững thành tích xuất sắc của toàn Đoàn trong các năm qua.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty – lưu ý trong năm 2018 Đoàn Tổng công ty cần tập trung nhiều cho công tác củng cố mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thu hút được đông đảo lực lượng thanh niên đứng vào hàng ngũ tổ chức Đoàn; đặt trọng tâm cho công tác giáo dục tư tưởng, lý tưởng sống cho thanh niên, để thanh niên Satra thật sự có một mẫu hình cụ thể, có hoài bão, sẵn sàng cống hiến cho xã hội, doanh nghiệp và có lối sống đẹp. Với chủ đề năm 2018 là "Tuổi trẻ sáng tạo", Đoàn Tổng công ty và các cơ sở Đoàn cần mạnh dạn đặt chỉ tiêu cụ thể giới thiệu được bao nhiêu gương tuyên dương giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, đẩy mạnh các phong trào thi đua cải tiến trong sản xuất và kinh doanh. Tiếp tục tăng cường mở rộng mô hình cửa hàng thanh niên, khuyến khích áp dụng tại chuỗi cửa hàng Vissan; nghiên cứu đưa chương trình "Chắp cánh ước mơ" được triển khai tại nhiều cơ sở và hỗ trợ nhiều đoàn viên hơn; chú ý các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng từ nguồn đoàn viên ưu tú…

 

Hội nghị cũng tổ chức biểu dương khen thưởng cho 6 tập thể nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc 3 năm của Thành đoàn, 3 tập thể và 4 cá nhân nhận Bằng khen Thành đoàn cho thành tích xuất sắc năm 2017, 19 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc 2017 của Đoàn TCT.