Chương trình mở đầu bằng tổ khúc "Vững mãi niềm tin" với các tiết mục biểu diễn ca ngợi Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã đem lại không khí sôi nổi, hào hùng cho toàn thể hội trường.

 

 

 

Sau đó, các bạn đoàn viên đã được xem đoạn phim ngắn khái quát lại cuộc đấu tranh năm 1968, cùng điểm lại những diễn biến chính và nghe trình bày về ý nghĩa, bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Qua đó khẳng định khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

 

 

Chương trình sinh hoạt kết thúc trong tiếng hát và vỗ tay của cả hội truờng cùng hòa giọng trong bài hát "Hát mãi khúc quân hành". Thông qua chương trình sinh hoạt, tuổi trẻ Satra nhận thấy trách nhiệm của bản thân hôm nay đang viết tiếp những trang sử vàng với tất cả tinh thần và trách nhiệm của thế hệ trẻ với việc giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của lớp lớp cha ông. Công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đang rất cần sức trẻ Satra với tri thức, sáng tạo, xung kích tình nguyện để xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.