Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đoàn Tổng công ty tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại đảo Thổ Chu. Đây là đảo biên giới phía Tây Nam Tổ quốc và nằm trong dự án xây dựng Đảo thanh niên giai đoạn 2013-2020 của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Do vị trí địa lý và đảo tiền tiêu và cách xa đất liền, đời sống người dân trên đảo vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

 

 

Với mong muốn góp phần xây dựng biển đảo quê hương, thể hiện trách nhiệm với vùng biên giới hải đảo của Tổ quốc và hỗ trợ nhân dân khó khăn trên đảo, Đoàn Tổng công ty và Ban tổ chức chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" năm 2017 tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà tình bạn với tổng trị giá 70 triệu đồng.

 

  

 

Đây cũng là căn nhà tình bạn thứ 2 do Satra hỗ trợ xây dựng trên đảo Thổ Chu.