Một góc TPHCM hôm nay. (Ảnh: Long Hồ)

 

UBND TPHCM vừa có chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở – ban – ngành; các tổng công ty, công ty và các đơn vị trực thuộc TPHCM; Chủ tịch UBND các quận – huyện xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với khẩu hiệu “Đổi mới – Sáng tạo để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X”.

Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào "Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới – phát triển” giai đoạn 2017 – 2022, phong trào “Thanh niên thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp” giai đoạn 2017 – 2022; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cải cách hành chính và các phong trào thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Nội dung phong trào thi đua cần tập trung triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chỉ thị cũng yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hội đồng thi đua các cấp. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X; năm đầu tiên TPHCM tập trung thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong năm 2018, UBND TP cũng đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) từ 8,3% – 8,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; tổng thu ngân sách đạt 100% dự toán (376.780 tỷ đồng).

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, vào ngày 20/3, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, UBND TP sẽ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Vào ngày 5/3, tại Hội trường TPHCM (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3), UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và trao tặng các hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của TP và có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Minh Triết (thanhuytphcm.vn)