Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã trao Quyết định số 3608-QĐ/NSTU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Gò Vấp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         

 

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Cách Mạng đã chúc mừng, đồng thời tin tưởng, trên cương vị mới cùng kinh nghiệm đã có thời gian 11 năm hoạt động tại các doanh nghiệp và 5 năm giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ ý thức được trọng trách được Thành ủy giao, tiếp tục ra sức rèn luyện, đoàn kết, gắn bó với tập thể Đảng ủy; tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Tổng Công ty, phát huy năng lực chuyên môn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị cùng tập thể Đảng ủy và Ban Điều hành doanh nghiệp lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Satra.

         

 

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm bổ sung và tăng cường nhân sự mới cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty; Đảng ủy tin tưởng vào sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư sẽ cùng Đảng ủy ra sức đoàn kết, hết lòng đóng góp cho sự phát triển của Satra trong phương hướng tới.

         

Sau khi nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể Đảng ủy Tổng Công ty; đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của bản thân; đồng thời hứa sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ Satra, nỗ lực hết mình, ra sức đoàn kết cùng Đảng ủy và đội ngũ cán bộ nhân viên, góp phần xây dựng Satra ngày càng phát triển bền vững.

 

         

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lâm Thị Phú, Phó Trưởng Phòng Quận, Huyện, Sở – Ngành thay mặt Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 3599-QĐNS/TU ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV và Quyết định số 3587-QĐ/TU ngày 11/9/2020 chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Sỹ Bình Phong.