Toàn cảnh Đại hội

 

Đến dự có đồng chí Lê Minh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Satra; ông Part Bum Joon, Tổng Giám đốc Công ty CJ Cầu Tre cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Ban Đảng ủy Satra. 

         

Giai đoạn 2015 – 2020, Công ty có sự thay đổi lớn các cổ đông và nhà đầu tư và đổi tên thành Công ty CJ Cầu Tre, trong đó Tập đoàn CJ Cheiljedang nắm 71,6% cổ phần quyết định, Satra chỉ còn nắm 25% cổ phần; trong bối cảnh đó Đảng bộ tiếp tục cố gắng thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, phối hợp cùng Hội đồng quản trị và Ban Điều hành doanh nghiệp lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; tổng doanh thu 5.343, tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 1,5 lần; thu nhập bình quân người lao động tăng 1,4 lần; tham gia tốt các chương trình “Bình ổn thị trường”, “Vệ sinh – an toàn thực phẩm”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…góp phần phục vụ sự phát triển và ổn định an sinh xã hội Thành phố. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và phát triển được 56 đảng viên mới.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trang, Tổng Giám đốc Satra trân trọng ghi nhận và đánh giá cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lao động sản xuất, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong điều kiện đơn vị có vốn Nhà nước không nắm quyền chi phối.

         

Giai đoạn 2020 – 2025 đồng chí đề nghị Cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục đoàn kết và đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty CJ Cầu Tre tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm tạo ra những sản phẩm có chất lượng  đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, đặc biệt là những thị trường mới có tiềm năng trên thế giới; Từng đảng viên không ngừng gương mẫu, tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực về mọi mặt để được ghi nhận và thăng tiến trong công việc, thể hiện tốt tinh thần của những người cộng sản trong lao động sản xuất, đóng góp cho đất nước và xã hội bằng cách sáng tạo ra những giá trị tốt nhất thông qua sản phẩm. Với điều kiện lao động sản xuất hiện nay Đảng bộ cần có những giải pháp tốt đổi mới việc tổ chức họp Chi bộ, học tập Nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề… có thể bằng hình thức trực tuyến. 

 

         

Đồng chí Lê Minh Trang cũng đề nghị Ban Điều hành Công ty CJ Cầu Tre thông qua sự gương mẫu và nổ lực phấn đấu của đội ngũ đảng viên đóng góp cho sự phát triển của Công ty tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, nâng cao điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động và nhận thấy tự hào vì CJ đã đầu tư vào Cầu Tre.

 

         

Đ/c Lê Minh Trang, Phó Bí thư Đảng uỷ – Tổng Giám đốc TCT Thương Mại Sài Gòn tặng hoa chúc mừng Cấp uỷ mới

 

Đại hội đã bầu cấp ủy 9 đồng chí và Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ 3 đồng chí; đồng chí Trần Vũ Bảo, Trưởng Phòng Bảo đảm Chất lượng Công ty được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

         

Tính đến nay đã có 26/31 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.    

Sỹ Bình Phương