Thường trực Đảng ủy TCT Thương Mại Sài Gòn tặng hoa cảm ơn Trung tướng Nguyễn Văn Nam,

     Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố

 

Đến dự, có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố; đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy.

         

Đ/c Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đ/c Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc TCT Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV

trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

 

Theo báo cáo chính trị, 03 năm qua, Đảng ủy Satra đã luôn bám sát thực tiễn và các chỉ đạo, chủ trương của Trung ương, Thành phố, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo tập trung; có sự đoàn kết thống nhất cao giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc trong việc quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe người lao động vừa phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị khắc phục khó khăn, nổ lực tạo bước phát triển mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ của toàn Tổng Công ty, triển khai khá tốt nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; tham gia tốt chương trình bình ổn thị trường; tổng doanh thu đạt 141.155,7 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 33.748,4 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 255,8 triệu USD; tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn tăng bình quân lần lượt là 5,3% và 5,6%, đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng từ 5 đến 8,5% theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI đề ra.

 

         

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty  giai đoạn 2020-2023

 

Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt được nhiều chuyển biến tốt, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố và đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống các tổ chức đoàn thể. Công tác phát triển đảng viên đạt 62% vượt chỉ tiêu đề ra so với cả nhiệm kỳ.

         

Đ/c Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố

phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Người lao động Satra đã đạt được trong 3 năm qua. Giai đoạn từ nay đến cuối năm 2025 đồng chí đề nghị Đảng bộ Satra cần đánh giá, dự báo sâu sắc hơn nữa tác động của tình hình thế giới, khu vực và biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty trong ngắn hạn cũng như dài hạn; tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, mở rộng thị trường, góp phần phát triển nhanh dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của Thành phố; phấn đấu sớm hoàn thành tốt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp sau khi được thành phố phê duyệt, trong đó có việc thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ theo đúng quy định; quan tâm chương trình phát triển nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty và các doanh nghiệp; chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của 3 đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp…

         

 

Tại hội nghị đã có 31 ý kiến thảo luận góp ý về 55 nội dung cho báo cáo chính trị và bản kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ giai đoạn 2020 – 2023.

         

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên TCT Thương mại Sài Gòn

phát biểu kết luận Hội nghị

 

Tiếp thu các ý kiến và kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hữu Nghĩa khi nhắc lại bối cảnh trong năm 2020 – 2021 đã gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự nổ lực, đồng cam cộng khổ, vì sự nhiệt huyết, xung kích đi đầu của cán bộ, đảng viên và người lao động Satra cùng nhau vượt qua của đại dịch Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty được lãnh đạo Thành phố giao; từ nay đến năm 2025 đồng chí đề nghị Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo các ban đảng, phòng ban chuyên môn Tổng Công ty và cấp ủy 31 cơ sở đảng trực thuộc trên từng vị trí công tác của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI đã đề ra.

 

Sỹ Bình Phong