Tại Hội nghị, Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty đã ký giao ước thi đua Văn phòng cấp ủy năm 2017, phấn đấu là Văn phòng cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Mục tiêu thực hiện đăng ký nội dung giao ước thi đua năm 2017 là tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quyết tâm xây dựng bộ máy chuyên trách tham mưu hiệu quả với tác phong “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Tận tình – chu đáo”; giao lưu, trao đổi, thảo luận cách làm, kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động văn phòng cấp ủy thiết thực và hiệu quả.

 

 

Cũng tại Hội nghị, 17 Văn phòng cấp ủy thuộc Cụm Thi đua 2- Văn phòng Thành ủy hưởng ứng tích cực tham gia 100% nội dung chương trình hoạt động năm 2017 của Cụm thi đua 2 gồm nhiều nội dung hoạt động phong phú: Hội thi “Tiếng hát Văn phòng cấp ủy Cụm Thi đua 2”; tập huấn chuyên đề “Từ quy định đến thực tiễn” trong công tác văn thư, lưu trữ; hoạt động “về nguồn”, “giao lưu văn phòng cấp ủy”, “vì cộng đồng”; sinh hoạt chuyên đề “Vai trò văn phòng cấp ủy trong tiến trình cổ phần hóa”, tọa đàm chuyên đề “Vai trò của văn phòng cấp ủy trong việc ngăn chặc, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”…

 

  

 

Riêng tại Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Chánh Văn phòng cùng các Phó Chánh Văn phòng và cán bộ chuyên trách của Văn phòng Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung, tiêu chí thi đua của văn phòng Đảng ủy năm 2017, cùng phối hợp với các ban đảng, đoàn thể để xây dựng và phát huy những mặt làm được, hoàn thiện những mặt còn hạn chế; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý gởi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Thành ủy qua phần mềm Lotusnotes 8.5; chuyên nghiệp hóa công tác văn thư – lưu trữ; quản lý hiệu quả tài chính đảng; duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động website của Đảng ủy Tổng Công ty, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác tham mưu phục vụ các mặt hoạt động của Đảng ủy Tổng Công ty .

Đàm Chi Phương