Bức tranh kinh tế TP.HCM 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, GRDP tăng trưởng 6,46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên đây vẫn là con số thấp hơn với mục tiêu tăng trưởng 7,5% – 8% mà TP.HCM đề ra trong năm nay.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM, nền kinh tế TP đang hồi phục dù đứng trước nhiều khó khăn thách thức. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,46% so với cùng kỳ.

Trong đó, 9 ngành dịch vụ trọng yếu của TP.HCM đều tăng trưởng dương, góp 60% vào GRDP của TP. Tăng cao nhất là ngành vận tải, kho bãi với 18% và thấp nhất là ngành bất động sản 3%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,6% so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tăng trưởng khu vực Đông Nam Á dự báo đạt 4,6% trong năm 2024. Trong đó, tăng trưởng của Việt Nam và Philippines năm 2024 được dự báo cao nhất khu vực, cùng đạt 6%.