Sau ngày 30/4/1975, Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất, như bao thanh niên khác sớm có giác ngộ, anh đã tham gia ngay các phong trào hành động cách mạng của giới trẻ thành phố, tham gia các chiến dịch xây dựng chính quyền cách mạng ở cơ sở, trực tiếp làm công tác tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng đi xây dựng các Vùng Kinh tế mới; đến khi chuẩn bị nổ ra cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc anh đã tình nguyện nhập ngũ, trở thành người lính.

 

Năm 1983, chiến tranh biên giới tạm yên, anh được tổ chức phân công về nhận nhiệm vụ tại một doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) với cấp hàm Trung úy sau hơn 7 năm phục trong quân đội.

 

Về với đời thường, hơn 30 năm làm việc tại doanh nghiệp thành viên và tại Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; chất lính và tác phong “Bộ đội Cụ Hồ” trong anh vẫn như ngày nào. Khi có yêu cầu của tổ chức hay cần sự phối hợp của đồng nghiệp trong cơ quan thì anh không quản ngày đêm, tận tụy làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Từ lòng ngưỡng mộ, tôn kính vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài thời gian làm việc tại Cơ quan, anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Bác, tìm hiểu những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để học tập, làm theo và để khi có dịp trong các hội nghị anh kể cho đồng nghiệp, cho các bạn đoàn viên trẻ nghe.       

 

Mặc dù công việc đòi hỏi phải thường xuyên tập trung cao nhưng anh luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, sâu sát, gắn bó với cơ sở; nhiệt tình tham gia công tác hội Cựu Chiến binh, tham gia hoạt động Công đoàn, trao đổi, hướng dẫn các bạn đoàn viên trẻ về công tác tổ chức.

 

Với nhiệm vụ được giao làm công tác tham mưu cho Đảng ủy trong công tác phát triển đảng viên mới, anh đã tích cực gắn bó với các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty, hiểu biết sâu sát hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và qua phong trào anh phát hiện được nhiều nhân tố tích cực, giới thiệu với Đảng ủy và các đoàn thể chính trị. Mặt khác, anh cũng thường xuyên chủ động liên lạc, hướng dẫn tận tình cấp ủy cơ sở trong công tác bồi dưỡng, giao việc thử thách cho các cảm tình đảng. Kết quả năm 2016 Đảng ủy Tổng Công ty đã ra quyết định kết nạp 86/50 đảng viên mới, đạt vượt 172% kế hoạch, trong đó mọi người trong đơn vị đều thừa nhận có một phần đóng góp không nhỏ của anh.

 

Khi nói về người đồng đội này, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan cho biết: “Anh là một người khiêm tốn, trung thực và trách nhiệm, rất tích cực trong công tác, luôn hết mình vì đồng chí, đồng đội. Anh là tấm gương để đồng chí, đồng đội và các bạn trẻ học tập, noi theo”. 

 

Với sự nổ lực đó, năm 2014 anh được Đảng ủy Tổng Công ty khen thưởng là gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trong dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng anh được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty khen thưởng là gương “Điển hình Dân vận khéo” năm 2017.    

 

 

Có thể nói, với sự phấn đấu bền bỉ, cuộc đời anh là những trang sách đẹp, một điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; một điển hình Cựu Chiến binh Dân vận khéo…; người anh đó là Phạm Đức Thịnh, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

 

Ngô Chiến Sỹ