Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra chủ trì hội nghị; đến dự có ông Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; ông Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện vốn Satra.

         

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty nhận định: việc quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước trong giai đoạn hiện nay, cần phải được đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Trong đó, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ Người đại diện phần vốn Satra tại các doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết.

         

Tại hội nghị, Giảng viên Từ Thanh Thảo, Khoa Luật Thương mại – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề “Một số nội dung cơ bản trong Luật Doanh nghiệp và Quy định về Quản lý vốn Nhà nước”, qua đó giúp Người đại diện vốn Satra cập nhật phần sửa đổi, bổ sung năm 2022 (Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành).

         

 

Theo báo cáo tổng kết năm 2021 về công tác quản lý vốn và Người đại diện vốn của Satra do ông Dương Anh Văn, Giám đốc Phòng Kế hoạch – Đầu tư Tài chính Tổng Công ty trình bày, tính đến 31/3/2022, tổng danh mục đầu tư do Satra quản lý có 40 doanh nghiệp, với số vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách là 2.033,894 tỷ đồng; phân loại theo loại hình doanh nghiệp có 34 Công ty Cổ phần và 6 Công ty Trách nhiệm hữu hạn; phân loại theo tỷ lệ vốn góp có 6 Công ty con, 20 Công ty liên kết và 14 Công ty đầu tư khác. Trong những năm qua, việc quản lý vốn của Satra được thực hiện thông qua 51 người được cử đại diện, trong đó có 24 người đại diện chuyên trách, giữ các chức danh lãnh đạo, điều hành các doanh nghiệp thành viên và 27 người đại diện vốn không chuyên trách.

         

 

Kết quả công tác đại diện phần vốn Satra tại các doanh nghiệp cho thấy hoạt động của Người đại diện vốn ngày càng đạt hiệu quả tích cực, đề xuất được các giải pháp giúp Ban Điều hành Satra nắm được thông tin, diễn biến tại các doanh nghiệp, thực hiện tốt được quyền hạn và trách nhiệm của cổ đông góp vốn tại doanh nghiệp; đồng thời kịp thời định hướng, chỉ đạo phù hợp với chiến lược đầu tư của Tổng Công ty; phát hiện và đưa ra những cảnh báo sớm giúp hạn chế những tiềm ẩn rủi ro ở mức thấp nhất; từng bước nâng cao công tác quản trị và công tác quản lý tài chính; phối hợp tốt với Tổng Công ty trong việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước cũng như thực hiện các chỉ đạo, đề nghị của các Cơ quan Quản lý Nhà nước…

         

 

Tại hội nghị đã có 21 lượt ý kiến của Ngươi đại diện vốn được trình bày với báo cáo viên và lãnh đạo Tổng Công ty về các nội dung của các Bộ Luật liên quan đến nghiệp vụ của Người đại diện vốn Tổng Công ty; chia sẻ những kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, chế độ, chính sách của Đại diện vốn thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Tổng Công ty giao, về mối quan hệ giữa Người Đại diện vốn với các Phòng, Ban Tổng Công ty, với các Đại diện vốn trong một Công ty cũng như với Đại diện vốn các doanh nghiệp trong Satra, với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đối với các đơn vị mà Tổng công ty không nắm giữ phần vốn chi phối…

         

Hội nghị cũng được nghe đại diện Phòng Kế hoạch – Đầu tư Tài chính Tổng Công ty triển khai Quy chế Đại diện vốn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV được sửa đổi và Sổ tay Người đại diện vốn Satra.

         

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Người đại diện vốn Tổng Công ty trong thời gian qua, giúp Satra bảo toàn và phát huy nguồn vốn của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp thành viên; hoan nghênh các ý kiến góp ý với tinh thần xây dựng và trao đổi thẳng thắn những mặt làm được, chưa làm được; ghi nhận các đề xuất giải pháp nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả làm việc của Người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của Người đại diện trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

         

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty yêu cầu Người đại diện vốn Satra với mục tiêu chính vẫn là bảo toàn và phát triển phần vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp; cần chủ động hơn nữa xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp; thường xuyên báo cáo Hội đồng thành viên Tổng Công ty thông qua Phòng Kế hoạch – Đầu tư Tài chính Tổng Công ty về tình hình hoạt động, tình hình tài chính, xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên… để lãnh đạo Tổng Công ty kịp thời chỉ đạo, định hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

         

Ghi nhận sự nổ lực của Người đại diện vốn, tại hội nghị Ban Điều hành Tổng Công ty đã Quyết định tặng Giấy khen và thưởng cho 07 Người đại diện vốn của Tổng Công ty có thành tích tiêu biểu trong năm 2021

 

 

1. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

         

2. Ông Nguyễn Ngọc An, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

         

3. Ông Lê Minh Tuấn, Thành viên HĐQT–Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

         

4. Ông Trương Việt Tiến, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

         

5. ông Đoàn Hoài Minh, Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam.

       

6.Ông Trần Minh Triết,  Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

         

7. Bà Ngô Thị Dung, Thành viên HĐTV Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam.

        

  Đàm Ngô Huỳnh