Những nét nổi bật và kết quả chính của Hội nghị Bộ trưởng G20

Với chủ đề “Định hình trật tự toàn cầu – chính sách đối ngoại vượt ra khuôn khổ quản lý khủng hoảng”, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 lần này đã thảo luận việc triển khai Chương trình Nghị sự 2030 vì phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ), duy trì hoà bình trong bối cảnh hiện nay, hợp tác và hỗ trợ các nước châu Phi. Thông qua các cuộc thảo luận cởi mở và hợp tác, hội nghị đã đạt được một số kết quả nổi bật sau đây:

Thứ nhất,hội nghị đánh giá môi trường hoà bình, ổn định là điều kiện tiên quyết đối với phát triển bền vững; thảo luận nhiều biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các bất ổn, xung đột; kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế, trong đó LHQ là trung tâm, trong việc xử lý các thách thức đang nổi lên như đói nghèo, dịch bệnh, bất bình đẳng xã hội, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, khủng hoảng di cư…

Thứ hai,hội nghị khẳng định đảm bảo phát triển bền vững, bao trùm, bảo đảm không ai và không khu vực nào bị bỏ lại ở phía sau là phương thức tốt nhất để duy trì bền vững hoà bình, ổn định; kêu gọi quốc tế có hành động cụ thể, có trách nhiệm để thực hiện Nghị sự 2030; nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác toàn cầu và khu vực, huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; kêu gọi các nước phát triển tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển, thực hiện đúng khuyến nghị của LHQ về mục tiêu cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển… Hội nghị nhấn mạnh ODA và hỗ trợ phát triển nói chung không phải là “sự hào phóng” hay lòng tốt một chiều mà chính là đáp ứng cả lợi ích của các nước phát triển.

Thứ ba,hội nghị nhấn mạnh việc hỗ trợ các nước châu Phi duy trì hoà bình, ổn định và phát triển sẽ đóng góp quan trọng vào củng cố môi trường hoà bình, ổn định và phát triển trên thế giới; khẳng định các cam kết của các nước G20 về hỗ trợ các nước châu Phi như thúc đẩy công nghiệp hoá, giáo dục-đào tạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

Những đóng góp của đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng G20 – kết nối APEC 2017

Năm 2017, Việt Nam được mời tham dự hầu hết các hội nghị, hoạt động của Nhóm G20 trên cương vị chủ nhà Năm APEC 2017. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, Phó Thủ tướng kêu gọi các nước tăng cường hợp tác toàn cầu trong việc duy trì hoà bình, ổn định, phát triển bền vững; đề nghị giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hoà bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và các tiến trình pháp lý-ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đề nghị các nước G20 tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và chống biến đổi khí hậu. Phát biểu của Phó Thủ tướng nhấn mạnh chủ nghĩa bảo hộ và biệt lập vị kỷ không phải là giải pháp cho các vấn đề kinh tế – xã hội và kêu gọi các nước tăng cường phối hợp thúc đẩy thương mại toàn cầu và khu vực, nỗ lực xây dựng một hệ thống thương mại đa phương cân bằng, phục vụ phát triển và dựa trên luật lệ; bảo đảm các quốc gia và người dân đều được hưởng lợi từ thương mại và tăng trưởng kinh tế.

Chủ đề và ưu tiên nghị sự của G20 và APEC trong năm 2017 có nhiều điểm tương đồng, tao cơ sở để hai diễn đàn kết nối và phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư; khuyến khích đổi mới-sáng tạo; hợp tác chống biến đổi khí hậu… Với tư cách chủ nhà APEC 2017, Việt Nam đang tích cực tham gia và đóng góp tại các hoạt động và hội nghị G20 năm nay, lồng ghép các ưu tiên của APEC nhằm tăng cường phối hợp khu vực và toàn cầu trong xử lý các vấn đề kinh tế và quản trị toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức và bất ổn.

Những đóng góp thiết thực và sự tham gia tích cực của Việt Nam từ cấp nhóm công tác đến các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và chuyên ngành khác (kinh tế, thương mại, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp…) được nước chủ nhà Đức và các thành viên tham gia G20 đánh giá cao.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc sâu rộng với các đối tác như Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Đức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson, các Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brazil, Tây Ban Nha…

Trong các cuộc tiếp xúc, các vị Bộ trưởng đều đánh giá cao vai trò, vị thế Việt Nam ở khu vực, sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hội nghị G20 với tư cách nước chủ nhà APEC 2017. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã cùng các vị Bộ trưởng Ngoại giao các nước thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như phối hợp trên các diễn đàn đa phương ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

 (Nguồn Trung tâm thông tin công tác tư tưởng Thành phố)