Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty chủ trì hội nghị; có 202 cán bộ chủ chốt toàn Tổng Công ty về tham dự.

 

 

Trong hơn 2 giờ làm việc liên tục, Phó Giáo sư-Tiến sĩ-Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục Trưởng Cục An ninh mạng-Bộ Công an đã triển khai những nội dung chủ yếu của Luật An ninh mạng; Luật gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng.

 

 

Qua hội nghị, cho thấy sự cần thiết Quốc hội và Chính phủ phải ban hành Luật An ninh mạng; với những điều khoản của Luật quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe doạ, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật như phòng ngừa, xử lý thông tin trên mạng có nội dung tuyên truyền chống nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; đồng thời Luật cũng giúp loại bỏ các thông tin làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên mạng; phòng chống và xử lý hành vi sử dụng mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật; phòng chống tấn công mạng, khủng bố mạng…;

 

 

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty sau hội nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt về cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật An ninh mạng; đồng thời vạch trần các âm mưu, hoạt động lợi dụng việc ban hành Luật An ninh mạng để kích động biểu tình, bạo loạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội chính trị; giúp người lao động toàn Tổng Công ty nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu các phần tử xấu, không bị kích động, xúi giục tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Ngô Chiến Sỹ