Đến dự, có ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra); ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc Công ty Bitahaco cùng 31 đại biểu đại diện cho 54 người lao động Công ty về tham dự.

 

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Hùng trình bày trước Hội nghị, năm 2017 tình hình chung trong sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể người lao động đã giúp cho Công ty tiếp tục đạt được những kết quả khả quan; doanh thu 46,2 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; lợi nhuận 4,450 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động 8 triệu đồng/tháng, trong đó người lao động có thu nhập thấp nhất là 6,6 triệu đồng/tháng; tại hội nghị ông Hùng cũng đặt nhiều kỳ vọng đối với người lao động trong năm 2018 và cũng cảm ơn tập thể người lao động đã cùng lãnh đạo đồng tâm, hiệp lực giúp cho Công ty tiếp tục được phát triển.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra hoan nghênh những kết quả đạt được trong năm 2017, cho thấy sự nổ lực của tập thể người lao động Công ty; người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm túc thỏa ước lao động tập thể, Ban điều hành doanh nghiệp quan tâm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; người lao động Công ty tham gia tốt nhiều phong trào thi đua do Tổng Công ty phát động. Năm 2018, ông đề nghị người lao động Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ban chấp hành Công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động phong trào, huy động sự tham gia của tất cả người lao động, qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó và đó cũng là động lực giúp người lao động tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Công ty.

 

 

Hội nghị đã tổ chức bầu và ra mắt các thành viên tham gia đối thoại năm 2018 theo Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ là ông Lê Đức Tùng, Lê Chí Phước và Văn Phước Thảo.

 

Tính đến nay, toàn Satra đã có 26/36 doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp phụ thuộc đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.

Ngô Chiến Sỹ.