Đến dự, có ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra); các ông, bà trong Ban Giám đốc cùng 97 thành viên đại diện cho 174 Người lao động của Trung Thương mại Satra Phạm Hùng.

          Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm 3 người: bà Phạm Thị Vân, Giám đốc Trung tâm; ông Đặng Đức Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm và bà Vũ Thị Kiều Tiên, Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm.

 

 

          Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 cho thấy Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã tiếp tục phát huy được phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo – Quản lý tốt và thực hành tiết kiệm” trong đội ngũ cán bộ, nhân viên và Người lao động; tổng doanh thu trong năm 286,266 tỷ đồng, đạt vượt kế hoạch 102%; lợi nhuận trước thuế 11,947 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người động 6,4 triệu đồng/tháng, so với năm 2015 vượt 106%.Các chế độ chính sách chăm lo cho người lao động được thực hiện tốt theo thỏa ước lao động tập thể năm 2016, như: tặng quà sinh nhật cho 168 người với kinh 168 triệu đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 168 người với kinh phí trên 164 triệu; tổ chức 2 đợt tham quan, nghỉ mát tại Đà Lạt cho 158 người với kinh phí 474 triệu đồng; tặng quà tết cho 175 người với kinh phí 262,5 triệu đồng…; ngoài ra người lao động của Trung tâm cũng tích cực hưởng ứng đóng góp kinh phí cho các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động Satra vì biển đảo quê hương với kinh tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

 

  

 

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty sau khi thông tin về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp (Công ty Me) đã hoan nghênh những kết quả mà tập thể Ban Giám đốc cùng Người lao động Trung tâm Thương mại Satra Phạm Hùng phấn đấu đạt được trong hoạt động kinh doanh cũng như kết quả chăm lo cho người lao động năm 2016. Ông Dũng đề nghị trong năm 2017 Ban Giám đốc tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động; tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn và tay nghề nhằm giúp cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần đầy mạnh được hoạt động kinh doanh của Trung tâm.

          Kết luận hội nghị, bà Phạm Thị Vân, Giám đốc Trung tâm kêu gọi người lao động Trung tâm Thương mại Satra Phạm Hùng ngoài việc thực hiện tốt 8 giải pháp mà Ban Giám đốc đề ra năm 2017 thì tiếp tục đoàn kết, gắn bó; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tổ chức nhiều hình thức bán hàng linh hoạt…nhằm góp phần đạt, vượt chỉ tiêu, kế hoạch của Trung tâm được Tổng Công ty giao năm 2017.

Đình Chi.