Báo cáo viên là Thạc sĩ Vũ Thế Truyền, nguyên Trưởng Khoa Dân vận Học viện Cán bộ Thành phố.

 

         

Có trên 500 đồng chí là cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Ban chấp hành 3 đoàn thể chính trị Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty và đoàn thể cơ sở cùng các đồng chí là nòng cốt chính trị của các doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty có đông công nhân lao động.

 

  

 

          Qua hội nghị, các cấp ủy và lực lượng chính trị nòng cốt được trang bị những kiến thức và nhận diện được các tình huống có vấn đề về chính trị, điểm nóng, đặc biệt là sự cần thiết nắm bắt dư luận xã hội nhằm giúp cấp ủy và Ban điều hành doanh nghiệp giải quyết kịp thời các tình huống để ổn định và phát triển sản xuất, chăm lo tốt đời sống, việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.Mặt khác, về công tác nắm bắt dư luận xã hội, các cấp ủy và nòng cốt chính trị được hướng dẫn nghiệp vụ nắm bắt nhanh, chính xác các ý kiến, đánh giá, phán xét, tâm trạng, thái độ của cán bộ, đảng viên và người lao động tại doanh nghiệp để có những tác động nhất định, xoá bỏ những dư luận xã hội tiêu cực, đặc biệt là những tin đồn thất thiệt, góp phần định hướng, tạo những dư luận xã hội theo chiều thuận, đấu tranh chống các âm mưu gây dư luận không thuận, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Ngô Chiến Sĩ