Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Công dân Thành phố, đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người TP.HCM. Tại hội thi, các Thí sinh có thể lựa chọn chủ đề cho clip như giới thiệu mô hình, gương cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nhân cách, ứng xử văn hóa với cộng đồng…; hướng đến công dân thành phố với những phẩm chất tốt đẹp, những chuẩn mực văn hóa, ứng xử văn minh đối với cộng đồng, xã hội, giữa người với người, con người với thiên nhiên… Trong đó có thể là văn hóa ứng xử tại nơi công cộng (tại các sự kiện văn hóa, phương tiện giao thông, xe buýt…); xây dựng văn hóa gia đình, văn hóa công sở…

 

 

Kính mời các đồng chí cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên các tổ chức đoàn thể Tổng Công ty cùng xem và tuyên truyền để gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng xem các video Clip tại vòng chung kết hội thi "Công dân Thành phố" 

https://home.mycloud.com/public/e343eb2b-f069-48f5-b139-3d02a10e68e9/folders/3ykx6uoeogzsos5ig3pi2cqq