Ngày 15/6, tại Khu Công nghệ cao – Thành phố Thủ Đức, Công ty Cổ phần Transimex, doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (Satra) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024.

Đến dự, có ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Satra; ông Đỗ Duy Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty; bà Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn cùng lãnh đạo các phòng, ban và 157 đại biểu đại diện cho 1.013 Ngường lao động được bầu từ hội nghị cấp cơ sở về tham dự.

Công ty Transimex là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu tại Việt Nam; theo báo cáo do ông Đỗ Duy Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty trình bày, năm 2023 trước tình hình khó khăn chung của thị trường thương mại, xuất nhập khẩu toàn cầu và trong nước giảm, Ban Điều hành doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo tái cấu trúc lại Công ty hướng đến chuẩn bị quản trị theo mô hình tập đoàn; cùng Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo Người lao động tháo gỡ các khó khăn, nổ lực trong hoạt động kinh doanh; tổng sản lượng hàng hóa qua hệ thống kho của Transimex đạt 1.918.029 tấn, doanh thu đạt 2.389,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 214,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của Người lao động 14.000.000 đồng/người/tháng.

Ban Chấp hành Công đoàn chủ động kết hợp với Người sử dụng lao động triển khai tốt các giải pháp đảm bảo các hoạt động kinh doanh gắn với các quy định liên quan đến Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua trong hoạt động kinh doanh; quan tâm chăm lo các phúc lợi xã hội cho Người Lao động với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Đội ngũ Người Lao động luôn phát huy tính sáng tạo trong công việc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng – Đoàn thể và Công ty…

Hội nghị đã thông qua nội dung trả lời, giải đáp của Tổng Giám đốc Công ty Đỗ Duy Hiệp về 15 nhóm chủ đề với 35 ý kiến được gửi từ hội nghị Người lao động cấp cơ sở liên quan đến hoạt động kinh doanh, chế độ, chính sách của người lao động; đồng thời giao các phòng chuyên môn triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phùng Đình Dũng đã biểu dương và chúc mừng những kết quả của Công ty Transimex đạt được trong năm 2023. Tập thể Ban Điều hành Doanh nghiệp và Người Lao động luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công đoàn Transimex trong việc tham gia cùng với Ban Điều hành tổ chức quản lý, điều hành thực hiện tốt chính sách, chăm lo đời sống người lao động; duy trì và phát huy tốt các hoạt động các phong trào. Năm 2024, Chủ tịch Công đoàn Satra mong muốn Công đoàn Công ty tiếp tục tham mưu Ban Điều hành doanh nghiệp tạo điều kiện cho Người lao động tham gia tốt các hoạt động phong trào do Công đoàn Tổng Công ty tổ chức; tạo điều kiện nâng cao trình độ Người Lao động góp phần phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cùng giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh của Công ty…

Sỹ Bình Phong