Về hướng dẫn Bình chọn, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017)