đ/c Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
“Dân chủ – Nghiêm túc – Trách nhiệm – Trí tuệ” là yêu cầu mà đ/c Phó Bí thư Thành ủy đã đặt ra trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội và được các đại biểu coi là khẩu hiệu hành động của Đại hội.
 
 Sau khi thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương những thành tích mà Đảng bộ TCT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đ/c Huỳnh Thị Nhân nhấn mạnh Đảng bộ cần đánh giá một cách nghiêm túc và sâu sắc những hạn chế, yếu kém với tinh thần tự phê cao để làm rõ nguyên nhân (nhất là những nguyên nhân chủ quan) và đề ra biện pháp khắc phục, phấn đấu vươn lên tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Hướng tới mục tiêu xây dựng TCT thành một Tập đoàn kinh tế vững mạnh, hoạt động đa ngành, chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ – sản xuất chế biến, Đảng bộ phải lãnh đạo tốt việc tiếp tục tái cấu trúc TCT nói chung, tìm ra được phương án tối ưu để tái cấu trúc mô hình tổ chức nói riêng; phải sử dụng tốt các nguồn vốn đầu tư, xác định các ngành hàng, mặt bằng, loại hình dịch vụ,… phù hợp và phải đặc biệt coi trọng đội ngũ cán bộ quản lý. Phải có giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của TCT và các doanh nghiệp thành viên, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng hàng hóa và sức cạnh tranh của sản phẩm trong hệ thống Satra, chú trọng phát triển cả 2 lĩnh vực và xuất khẩu và thị trường nội địa, tổ chức lại hệ thống mạng lưới để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Thành phố giao cho TCT.
 
Cần chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ sai phạm của một số tập thể và đảng viên thuộc Đảng bộ trong thời gian qua, Đảng bộ cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác quản lý đảng viên, thường xuyên kiểm tra giám sát để phòng ngừa sai phạm.
 
Đ/c Phó Bí thư Thành ủy giao trách nhiệm cho cấp ủy mới khẩn trương quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó phải xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung giải quyết có hiệu quả, tổ chức kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
 
Đại hội còn tiếp tục làm việc đến ngày 04/8/2010
 
(Minh Hùng – phòng HCTH, 03-8-2010)