Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai (khóa XI)

 
Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ hai - Ảnh 1.

Các đại biểu thảo luận tại tổ – ẢNH: BẢO ANH

 

Trong buổi sáng, đại biểu chia thành 5 tổ thảo luận. Tại tổ số 2, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre) góp ý, Đoàn có thể thành lập ba tổ công tác chuyên đề về giáo dục, tổ chức xây dựng và phong trào để phát huy vai trò, khai thác trí tuệ tập thể. 

Ba tổ này góp ý, phản biện, hiến kế trong nhiệm kỳ này mà không mang tính hành chính, hội họp nhiều, cần thiết sử dụng mạng xã hội, e-mail để chuyển tải thông tin.

Đại biểu Đào Hoàng Trường (Bí thư Đoàn Bộ GD-ĐT) góp ý, Đoàn cần nghiên cứu một buổi sinh hoạt sinh hoạt công dân đầu khóa vào đầu năm học tại các trường học, có thể mời chuyên gia đến nói chuyện với học sinh, sinh viên.

Anh Trường bày tỏ quan điểm, hiện nay môi trường mạng ảnh hưởng đến thanh niên nhiều. Đoàn đã chủ động xây dựng trang fanpage hay trang tin, nhưng cần thiết phải tổ chức nội dung đưa vào các trang tin, mạng xã hội này. Đặc biệt, cần đưa tấm gương người tốt, việc tốt để nêu gương cho các thanh niên biết và lan tỏa rộng.

 

Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ hai - Ảnh 2.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu mở đầu hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XI – ẢNH: BẢO ANH

 

Tại Hội nghị BCH, đại biểu cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: quy chế làm việc của BCH Trung ương Đoàn khóa XI; phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BTV, Ủy viên BCH; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI; chương trình làm việc toàn khóa của BCH, BTV Trung ương Đoàn; Báo cáo chính trị ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI (tiếp thu, hoàn chỉnh); kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Anh Lê Quốc Phong cho biết liên quan tới chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương Đoàn khóa XI, yêu cầu các đại biểu thảo luận cần bám sát vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm sắp tới.

Về kế hoạch, tuyên truyền, học tập nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, anh Phong nhấn mạnh Đoàn vừa hoàn tất chương trình ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhưng cần đưa nghị quyết vào cuộc sống, thanh niên, cần đòi hỏi sự đầu tư, khắc phục điểm chưa tốt, là cách đổi mới giáo dục của Đoàn, là nền tảng đổi mới học tập nghị quyết trong cả một nhiệm kỳ, rèn bản lĩnh.

Chiều nay, các đại biểu sẽ tiếp tục cho ý kiến vào các nội dung: Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017; Sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018…

HÀ THANH (tuoitre.vn)
 

back-to-top