Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Thành ủy viên, Bí thư các quận huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy, Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty Nhà nước TPHCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị có ý nghĩa quan trọng vì sắp kết thúc 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. Đây là thời điểm có thể đánh giá được tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X, về tốc độ triển khai, các vấn đề mới xuất hiện, những giải pháp mới cần bổ sung để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị lần này cũng kết hợp triển khai 3 Nghị quyết của Trung ương về kinh tế, gồm: Nghị quyết số 10 NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện 3 Nghị quyết này giúp TP có thêm cơ sở lý luận nhìn lại về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP trong hai năm qua, xem xét việc bổ sung quan điểm, giải pháp mới. Đây là dịp để hoàn thiện các giải pháp cho kinh tế TP phát triển. TP sẽ có 3 đề án chi tiết thực hiện các Nghị quyết này và đây là 3 nội dung TP sẽ triển khai ngay từ nay đến cuối năm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị sẽ xem xét thông qua lần này là Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025”. Xây dựng đô thị thông minh sẽ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua áp dụng phương pháp dự báo mô phỏng phát triển kinh tế, sẽ giúp lãnh đạo TP có các quyết định tối ưu hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu.Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu.

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là nghe Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020, Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đây là một Nghị quyết dành riêng cho TP, trong đó xác định yêu cầu đặc biệt của cả nước với TP, đòi hỏi giải pháp đặc thù của TP và cũng đòi hỏi trách nhiệm đặc thù của Trung ương với TP. TP đang làm đề xuất cơ chế chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước theo Nghị quyết này. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các đại biểu thảo luận kết quả thực hiện yêu cầu, giải pháp lớn của Nghị quyết 16 – NQ/TW của TP và xác định các giải pháp trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị với Trung ương những giải pháp, chính sách đặc thù và các giải pháp mới nhằm khắc phục những mặt chưa làm được trong thực hiện Nghị quyết này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo để cụ thể chương trình hành động của TP trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Theo chương trình làm việc, Hội nghị được nghe đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trình bày tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa X; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM trình bày nội dung về Cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững hơn, vì cả nước theo Nghị quyết số 16 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.Toàn cảnh hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trình bày Tờ trình của Ban Cán sự UBND TP Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025”; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trình bày Chương trình hành động Nghị quyết số 10 NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương  khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương  khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Theo dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. 

Nguồn thanhuytphcm.vn