Đến dự, có đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty cùng các đồng chí đại diện các Ban Đảng ủy Tổng Công ty.

         

 

Theo báo sơ kết do Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Kho lạnh Satra Nguyễn Tấn Trung trình bày, giai đoạn 2020 – 2023 trước những khó khăn của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động đoàn kết, phấn đấu vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra; tổng doanh thu đạt 465,1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 34,7 tỷ đồng; đảm bảo được tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu và lợi nhuận từ 2 đến 5%.

         

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên và người lao động thông qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Chi bộ quan tâm; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Chi bộ gắn với nhiệm vụ hoạt động của doanh nghiệp; đã bồi dưỡng, phát triển 03 đảng viên mới; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho 2 đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động…

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra Lâm Quốc Thanh ghi nhận những kết quả Chi bộ đã đạt được giai đoạn 2020 – 2023; qua các ý kiến đề xuất của đảng viên và cấp ủy Chi bộ, đồng chí Tổng Giám đốc đã chia sẽ những khó khăn và hướng dẫn Chi bộ cùng Ban Điều hành Kho lạnh Satra tháo gỡ các vướng mắc trong ứng dụng công nghệ thông tin để quản trị, điều hành kho; rà soát và đề xuất Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty về cơ chế phân cấp, phân quyền trong đầu tư sửa chữa các hạng mục công trình Kho đã và đang xuống cấp; tiếp tục vận hành xưởng sơ chế hàng từ nay đến 2025 với công suất tối đa cùng dịch vụ đa dạng, giá cả cạnh tranh, tiếp tục hướng đến sự phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng của Satra và Thành phố; phấn đấu cùng với Công ty Mẹ hoàn thành mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận đến cuối nhiệm kỳ…

 

Sỹ Bình Phong