Đông đảo người lao động Satra tham gia ngày hội “Satra vì biển đảo quê hương” năm 2011
 
Ngày hội diễn ra với các hoạt động cao điểm như triển lãm hình ảnh về biển, đảo Việt Nam; thi thiết kế và dựng lều trại, tham gia các trò chơi vận động; chương trình ẩm thực văn hóa Việt Nam… Đây là hoạt động cao điểm đánh dấu quá trình hoạt động sôi nổi và thiết thực của Tổng Công ty trong thực hiện ngày hội “Satra vì biển đảo quê hương” năm 2011.
 
Được triển khai liên tục trong suốt 3 tháng qua, ngày hội “Satra vì biển đảo quê hương” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn hệ thống, sâu sắc về nội dung, hiệu quả trong công tác giáo dục và vận động chăm lo cho ngư dân và chiến sĩ biển, đảo.
 
Kết quả, đã có 36/42 đơn vị trong Tổng Công ty đã vận động cán bộ công nhân viên, người lao động đóng góp tham gia gây quỹ ngày hội “Satra vì biển đảo quê hương” với tổng số tiền hơn 515 triệu đồng. Từ số tiền này, Tổng Công ty đã trích lập 150 triệu đồng gửi báo Tuổi trẻ và vận động người lao động nhắn tin ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
 
Bên cạnh đó, với nghĩa cử cao đẹp của mình, người lao động Satra đã thi công hoàn tất lá cờ Tổ quốc kích thước 6m 2 , được ghép từ 13.000 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho tấm lòng của 13.000 người lao động Satra, cùng với số tiền 50 triệu đồng và 100 lá thư viết dành tặng cho chiến sĩ Trường Sa.
 
Chương trình hỗ trợ ngư dân bám biển của Tổng Công ty cũng đã chăm lo, hỗ trợ cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi với tổng trị giá 225 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm 2011, Satra tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ ngư dân bám biển với các hoạt động: Trao 3 căn nhà nhân ái (35 triệu đồng/căn), 60 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 10 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho ngư dân nghèo…
 
(Theo website Thành uỷ TP.HCM, ngày 30102011)