Riêng nội dung về cung cấp thông tin cần thiết, thông thường, các cuộc sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng các yêu cầu, quy định phải có cung cấp những loại thông tin sau:

Thứ nhất, tình hình thời sự trong nước và thế giới. Mở đầu cuộc sinh hoạt định kỳ của chi bộ ngoài việc thực hiện các thủ tục (như điểm danh, thu đảng phí, phân công đảng viên ghi biên bản…) thì một nội dung cần thiết là thông tin thời sự. Đồng chí chủ trì nên phân công một đảng viên có nhiều thông tin, kiến thức để giới thiệu ngắn gọn tình hình trong nước, thế giới và định hướng một số vấn đề tư tưởng cho đảng viên. Chẳng hạn, nhân dịp bầu cử tổng thống Mỹ, nên tóm tắt tình hình thực tế rồi giải thích vắn tắt về cái gọi là dân chủ kiểu Mỹ, về sự phân hóa trong dư luận Mỹ, về thái độ “cuồng Trump” của một số người Việt Nam… Hay nhân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nên nói về diễn tiến cuộc bầu cử, qua đó phê phán một số ý kiến chưa phù hợp liên quan đến cuộc bầu cử này để giúp đảng viên có nhận thức đúng đắn. Dĩ nhiên, không nên nêu các sự kiện xa xôi mà không gắn gì đến những định hướng cần thiết về nhận thức, tư tưởng của đảng viên. Thí dụ, nói về sự cố của tàu Ever Given ở kênh Suez thì phải gắn với vấn đề an ninh phi truyền thống, một chiếc tàu hàng kẹt ở khu vực giao thông thương mại đông đúc có thể tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá cả một số hàng hóa lên cao do giá thành bị đội, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế thương mại của Việt Nam…

Thứ hai, các mặt hoạt động liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị. Các thông tin thời sự nên rất ngắn để dành thời lượng cho những vấn đề liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Thí dụ: chi bộ trường học nên nói về các sự kiện liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách của giáo viên, vấn đề sách giáo khoa, các vụ việc tiêu cực trong học đường…; chi bộ khu phố nên nói về các vụ cháy lớn gần đây và qua đó nhắc nhở tinh thần đề cao cảnh giác trong đảng viên, về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, về việc tuyên truyền công tác bầu cử cho những người dân… Các thông tin đó không phải nêu để biết mà là một cách thức làm công tác tư tưởng, có tác dụng nâng cao nhận thức và định hướng về mặt tình cảm, trách nhiệm cho đảng viên. Quá trình đó có thể có trao đổi, tranh luận nhau và các đồng chí có uy tín, có trách nhiệm (nhất là cấp ủy) phải xác tín vấn đề đúng đắn để làm cơ sở cho đảng viên tin theo.

Thứ ba, các văn bản chỉ đạo, định hướng mới có liên quan, các tài liệu có giá trị định hướng tư tưởng… Phần giới thiệu các văn bản của cấp trên, các văn bản chỉ đạo có liên quan đến chi bộ, đến công tác chuyên môn của đơn vị… nên được dành một khoảng thời gian đáng kể để thông báo đến đảng viên. Chẳng hạn, về công tác xây dựng Đảng, có thể giới thiệu chương trình kiểm tra, giám sát trong năm của cấp ủy cấp trên, về việc đảng ủy cấp trên phân công một đảng ủy viên phụ trách chi bộ, văn bản nhắc nhở các đảng viên nghiêm túc dự các lớp quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng… Hoặc về chuyên môn, từng lĩnh vực nên thông tin tóm lược các vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình hoạt động để giúp đảng viên có thêm thông tin nhằm thực hiện tốt công việc của mình. Hoặc giới thiệu một bài viết từ gợi ý của cấp ủy cấp trên, trên các báo, tạp chí… có ý nghĩa quán triệt tư tưởng hoặc giúp trang bị kiến thức, nhận thức phù hợp với một vấn đề cụ thể nào đó. Từ việc phổ biến này, đảng viên rõ ràng sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thấy rõ sinh hoạt chi bộ thực sự có ích và trở thành nhu cầu của bản thân.

Thứ tư, các thông tin, sự kiện của cơ quan, đơn vị. Biết được các thông tin ở xa thì các đảng viên cũng phải nên được biết các thông tin ngay trong cơ quan, địa phương của mình. Nhiều chi bộ trực thuộc ở một cơ quan có nhiều bộ phận, có khi lên đến hàng trăm người, ở nhiều địa bàn khác nhau, thì bình thường sẽ khó có điều kiện nắm bắt được việc của cơ quan. Do đó, trong cuộc sinh hoạt chi bộ nên có phần cung cấp thông tin này, như tình hình nhân sự, một số hoạt động nổi bật, các sự kiện tiêu biểu… Chẳng hạn, một trường đại học có gần 10 chi bộ ở các khoa, phòng, trung tâm… thì những thông tin về sự thay đổi nhân sự chủ chốt ở các đơn vị khác, các đảng viên ở chi bộ khác vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc một đề tài cấp bộ, một hội thảo khoa học lớn do một khoa tổ chức… nên được thông tin rộng rãi, không chỉ để biết mà còn tạo điều kiện để các đảng viên khác tham gia hoặc có ý nghĩa khích lệ sự phấn đấu của đảng viên trong chi bộ…

Thứ năm, tình hình nội bộ của chi bộ. Việc thông tin về tình hình của chi bộ là cách để các đảng viên hiểu về nhau nhiều hơn, nhất là với các chi bộ có đông đảng viên, công tác ở các địa bàn cách xa nhau, có thời gian làm việc lệch nhau… nên ít có điều kiện tiếp xúc với nhau. Chẳng hạn, việc một đảng viên vừa sinh con, mới xây nhà hoặc có người thân đang nằm viện… đều có thể công khai với mọi người trong chi bộ để chung vui hoặc chia sẻ, thông cảm, tạo nên sự gắn bó, đoàn kết với nhau tốt hơn. Hay các vấn đề về quy hoạch, cử đi học, khen thưởng, nhắc nhở của cấp trên… đều cần cung cấp cho đảng viên biết. Dĩ nhiên, việc thông tin sao cho tế nhị, bảo đảm người có liên quan không cảm thấy phiền lòng hoặc không vui. Trong trường hợp cần thiết, cấp ủy có thể thông tin về một số hiện tượng chưa lành mạnh trong chi bộ nhằm nhắc nhở, động viên chung mọi người. Thí dụ, trước đó, bí thư chi bộ đã nhắc riêng một đảng viên về việc sử dụng mạng xã hội chưa văn minh, chưa phù hợp với tư cách đảng viên, với vai trò của một công chức/viên chức trên một lĩnh vực cụ thể, thì trong kỳ sinh hoạt này có thể nêu lại hiện tượng đó và lưu ý mọi người phải thận trọng với trang mạng xã hội của mình, nhằm bảo đảm các thông tin thực sự tích cực, lành mạnh…

Nói chung, một trong những điều thiết thực của đảng viên khi tham dự các cuộc sinh hoạt chi bộ là được cung cấp các thông tin có ích cả về nhận thức, tư tưởng lẫn công việc chuyên môn. Trong đó, với những thông tin mang tính phổ biến có thể giới thiệu nguồn cho đảng viên tìm đọc (như chia sẻ bài trên báo nào đó, giới thiệu tài liệu cho đảng viên tự nghiên cứu…); còn những thông tin cần định hướng thì phải có định hướng cụ thể, không nên đưa ra một cách chung chung để đảng viên không rõ phải hiểu theo quan điểm nào. Phải tránh làm sao trong suốt cuộc họp đảng viên hầu như không được bổ sung thông tin nào mới, cần thiết. Cấp ủy, người chủ trì phải luôn có ý thức rằng mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ là một dịp cung cấp thông tin, kiến thức bổ ích cho đảng viên và luôn đổi mới hoạt động này để có thể đáp ứng được nhu cầu của đảng viên một cách tốt nhất, phù hợp nhất!

Vân Tâm